Osmanlı Hâriciyesi’nin Ermeni Elçi ve Maslahatgüzarları

Tanzimat Dönemi ve sonrasının en etkin kurumlarından biri olan Hâriciye Nezâreti, nitelikli ve Batı dillerini bilen personel ihtiyacından dolayı, Gayrimüslim memurların en fazla istihdam edildiği kurumlardan biri olmuştur. Diğer kurumlarda olduğu gibi burada da Gayrimüslim milletler içinde Ermenilerin ağırlığı hissedilir. Ermeni kökenli memurlar, Hâriciye Nezâreti’nin merkez teşkilatında yoğun bir şekilde istihdam edilmişler hatta Hâriciye’nin en üst basamağında nazırlık ve müsteşarlık gibi görevleri de üstlenmişlerdi. Buna karşılık, dış temsilciliklerde Rumların ağırlığı hissedilir. Sadece Ermeni kökenli diplomatlardan Davud Karabet, Aleksan Diran, Serkiz Hamamciyan, Yusuf Misak ve Manuk Azaryan elçi veya mukim maslahatgüzar olarak görev alabilmişlerdir.

Kaynak:

687Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 60 s.Musa Kılıç, Yrd.Doç.Dr.,

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com