Kürt Hıristiyanlaştırılmasında Ermeni Rolü

Hıristiyanlığın doğuşu ile birlikte Anadolu toprakları daima bu dine mensup kişilerin ve grupların misyonerlik faaliyetlerinin merkezinde olmuştur. Bu gruplardan Anadolu’ya Katolikler, mezhepsel birliği sağlamak için gelirlerken Protestanlar ise, ilk zamanlar gerçek Hıristiyanlık öğretilerini öğrenmek ve daha sonra da Yahudi ve diğer putperestleri Hıristiyanlaştırmak için gelmişlerdir. Misyonerler, faaliyet göstermiş olduğu bölgelerde ilk hedefleri olan Ermenilerle birlikte yaşamakta olan Kürtlerle karşılaşmış ve zamanla hedef tahtalarına oturmuşlardır. Bunda ilk hedefleri olan Ermenilerin büyük bir bölümünün Kürtçe konuşuyor ve onları yakından tanıyor olmalarından dolayı Kürtlere ulaşmak için onları aracı olarak kullanmışlardır. Ermeniler sayesinde misyonerler, Osmanlı ve İran bölgelerindeki Kürtler arasında faaliyet göstermiş kısmi olarak da başarı kazanmışlardır. Ancak Kürtlerin Ermeniler tarafından Hıristiyanlaştırılması istenildiği gibi bir sonuç vermemiş ve bir müddet sonra misyonerler tarafından Ermeniler aracı olmaktan çıkartmak durumunda kalmışlardır. Bunda diğer faktörlerle birlikte her iki tarafın da birbirlerine karşı olumsuz hisler beslemesin de önemi büyüktür.

Kaynak:

1393 Murat Gökhan DalyanYrd. Doç.Dr., Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 61 s.

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com