Soykırım İddialarına Karşı Sorular

 Ermenilerin 1915’te soykırıma uğradığı iddiası konusunda her akıl sahibi insanın aklında yer tutması gereken bazı sorular vardır. 1915 yılında nelerin yaşandığı ve bu yaşananların hangi terimle nitelendirilmesi gerektiğine karar vermek için bu sorulara şekilde cevap bulmak icap etmektedir.

 1Neden Osmanlı İmparatorluğu -şayet Ermenilere soykırım uygulamaya karar verdiyse-, Ermenileri yok etmek yerine, güvenli bir şekilde sürgün edilmeleri için 261 milyon kuruş para harcamıştır?

2- Madem Osmanlı İmparatorluğu Ermenileri yok edecekti, neden Ermenilere kötü davranan veya güvenliklerini sağlayamayan görevlileri yargılamış ve arasında 1,634 subayın da yer aldığı bir bölümü idam etmiştir?

3-  Osmanlı İmparatorluğu soykırım yapmaya karar vermiş ise, neden Ermenilerden sadece belli vilâyetlerde olanlarından sağlıklı, akli dengesi yerinde, 15-55 yaş aralığında olanlara sürme kararı almıştır?

4-  Neden Osmanlı İmparatorluğu Katolik ve Protestanları kapsam dışı bırakırken, bütün vilayetler yerine sadece birkaç vilâyetteki Ermenileri sürgüne göndermiştir?

5-  Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu –eğer soykırım doğru ise- o dönemde bütün ülkede bir milyonun sadece biraz üzerine Ermeni varken, nasıl 1,5-2 milyon Ermeni’yi öldürmeyi nasıl başarmıştır?

6-  Meselâ Harput bölgesinde 100.000 Ermeni var idiyse, bunlardan 1 milyon kişi nasıl katledilmiştir? Veya Elazığ bölgesinde yine 100.000 Ermeni var idiyse, bunlardan neden 12.000–15.000’i nakledilmiş ve nakledilenlerden nasıl yine 1 milyonu öldürülmüştür?

7-  Ermeniler neden tehcir döneminde Kafkasya’ya göç edenleri de, Anadolu’ya dönmek yerine Suriye ve Lübnan’da yerleşmeyi tercih edenleri de “kayıplar” listesinde göstermektedir?

8-  Yukarıda belirtilen mantık ve matematik sorularının bir çözüme kavuşturulduğunu düşünelim ve yine de iddiaların gerçek olduğunu ve bir soykırım yaşandığını varsayalım. O durumda, öldürülen Ermenilerin toplu mezarları nerededir? Bugüne kadar Anadolu’da Ermenilere ait hiçbir toplu mezar bulunamamıştır. Her bin kişi bir mezara gömülse, bugün Türkiye’de 1.000-2.000 adet toplu mezar olması gerekir. Dinozorların ve 30.000 yıl öncesinin lahitlerinin bulunduğu Anadolu’da Ermenilerin mezarları kaybolmuş olması mümkün müdür?

 9Ermenistan’ın Türkiye’nin “toplu mezar varsa yerini gösterin” teklifini de kabul ettiği hâlde, çok uzun zamandır neden tek bir yer gösteremediği sorusu düşündürücüdür.

10-  Soykırım olduğu iddia edilen dönemde Osmanlı ordusu salgın hastalıklara 400.000 asker ve Anadolu’daki sivil Türkler 800.000 kayıp verirken, Ermenilerin bütün kayıplarının saldırılardan meydana gelmesi mümkün müdür?

11-  Eğer Ermenilerin elinde soykırımı ispat eden belgeler varsa, neden bugüne kadar açıklamamıştır? 16 Temmuz 2004’te Ermenistan, Türk tarafının 100 belge sunduğu Viyana’daki Ermeni Türk Platformu toplantısını neden terk etmiştir ve toplantıdan aylar önce söz verdiği halde neden kendi belgelerini sunmamıştır? Ayrıca Türk tarafından aldıkları belgeler ile söz verdikleri cevabı neden geçen yıllara rağmen vermemiştir?

12- Elbette bir diğer önemli soru da şudur; Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan ve Rus arşivlerinde yer alan 50.000’in üzerinde ilgili belge “soykırım olmadığını” gösterirken, neden Ermeni arşivleri hala açılmamıştır?

13- Şayet sürgüne gönderilen bütün Ermeniler katledildiyse, geri dönen 644.900 Ermeni nereden çıkmıştır? Osmanlı İmparatorluğu “Ermenileri katletme kararı” aldı ise, neden 644,900 Ermeni “soykırıma rağmen” geri dönmüştür? Dahası Osmanlı İmparatorluğu neden sözüm ona yok etme kararı aldığı Ermenilerin sürgün döneminde malını ve mülkünü muhafaza edip, geri döndüklerinde iade etmiştir?

14-  Osmanlı İmparatorluğu’nun belgelerine göre sürgün sırasında 6.500-8.500 Ermeni eşkıya saldırısı sonucu, 60.000 Ermeni Anadolu'da hastalık sonucu ve 20.000 Ermeni yolculuklardan dolayı ölmüştür. Ermeniler bugüne kadar neden bir defa bile kayıplar konusunda bir belge yayınlamamıştır?

15- Konu bu sorular ile incelendiğinde Ermenilerin soykırıma uğradığı iddiası, her şeyden önce insan zekâsına edilen hakarettir. İlkokul seviyesinde matematik bilenlerin veya öğrenme ehliyeti olanların bu soruları gördükten sonra yine de Ermeni iddialarına saygı duyması, sadece temel seviyede muhakeme için ehliyetinin olmadığının ispatı sayılabilir

Kaynak:

Kıvanç Galip Över ,Yazar, The Diplomatic Observer Dergisi

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com