Ermenilerin Nihai Hedef ve Stratejileri

Bizim kültürümüzde ve tarihimizde ırk ayırımcılığı ve soykırım aslâ olmamıştır. Eğer bunu yapsaydık, şu anda dünyada Orta Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar uzanan bölgede Türkten başkasına rastlanmaz ve Ermeni milletinden bahsetmek de mümkün olmazdı.

Soykırım iddiaları konusunda Ermeni diasporası, son 40 yıllık dönemde milyarlarca dolar harcayarak çok yoğun ve sistemli bir faaliyette bulunmuştur.

Ermenilerin ve asırlık suç ortaklarının stratejileri artık açıkça anlaşılmaktadır.

Şöyle ki:

1- İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özür dilemesini sağlamak,

2- İkinci olarak, olaylarda hayatlarını kaybedenler için tazminat almak,

3- Üçüncü olarak,  şahıs emlakının  miras yoluyla elde edilmesini temin etmek,

4- Son olarak Türkiye'den toprak talebinde bulunmak

Kaynak:

Yeni  Hasan Celâl Güzel,Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 60, 'Önsöz' s.16.

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com