Ermenistan Bir Proje Devletidir

Ermenistan Rusların Türkistan'ı ele geçirmek ve elde tutabilmek için oluşturduğu bir devlet olarak tarihte anılmaktadır. Ermenistan'ın coğrafi konumu ve halkı Rusya'nın Güney Kafkaslarda nüfuz varlığının devamı için oldukça önemlidir. Ermenistan bölgede birincil bir pozisyonda değerlendirilememesinin en önemli sebebi Rusya faktörüdür. Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan olmak üzere Ermenistan algısında Rusların genel politikalarının dışında bir davranış, bakış açısı sergileyemez. 20 yıllık politikalar bu tespiti yapmamıza sebep olmuştur. Ermenistan kurulmadan önceki hazırlıklar, bölgenin vilayete dönüştürülmesi, sonra da devletleşme süreci bir strateji dahilinde gelişen olaylardır. Bu stratejinin esas gayesi İstanbul ile Türkistan'ın her türlü irtibatının kesilmesidir. Azerbaycan bu politikadan bağımsız bir Ermenistan politikası geliştiremediği için Rusların uygulamaya koyduğu strateji devam etmektedir. Burada asıl unsur Azerbaycan'dır ve Azerbaycan bilerek veya bilmeyerek Rus politikalarına alet olmaktadır. Türk Cumhuriyetlerinin Ermenistan politikaları Azerbaycan'ın özel marjı sebebiyle Rusların bölgesel çıkarlarına hizmet etmektedir.

1992'de SSCB dağıldıktan sonra bağımsızlıklarını ilan eden üç Güney Kafkas cumhuriyeti Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan, Türkiye tarafından aynı anda tanınmış, Ermenistan ile diplomatik temas kurulmamıştı. Bu diplomatik çekinceye gerekçe olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren Karabağ çatışmaları gösterilmişti. Savaş Karabağ'ın dışına sıçrayıp Azerbaycan toprakları işgal edilince Türkiye Ermenistan ile açmış olduğu sınır kapılarını da kapatmıştır.

Dr., Hasan Oktay,  Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 5, Sayı 64, s.3343

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com