Ermeni Terörünün Coğrafyası

            Ermeni terörü siyasi ve dini çevrelerin bu tahrikleri sonucu başlayıp, hem kendilerine hem de Müslümanlara ciddi felaketler getirdikten sonra 26 Mayıs 1915 tarihinde her türlü can, mal ve ırz güvenlikleri sağlanarak “ahar mahalle nakil ve iskân” edilmeleri için karar çıkmıştı.[1] Bunun nedenini dünya ve Ermeni çevreleri görmezden geliyorlar. 1914 tarihinde Doğu Anadolu’da Ermeniler Türk birliklerine, postanelere, karakollara ve askerlik şubelerine saldırmaya başladılar. Telgraf tellerini kestiler. Köylere saldırıp silahsız köylüleri kadın çocuk ve ihtiyar demeden katletmeye başladılar. Şimdi tehcir denen uygulama bunların sonucu düşünüldü ve uygulandı.[2] Aslında bu kalkışmalar çok önceden başlamıştı: 1806-12, 1828-29, 1832-33, 1839-40, 1853-56, 1877-78, 1897, 1911-13, 1914-18 ve 1919-22 yıllarında Türk-Osmanlı orduları düşmanla savaşmak zorunda kalmış; ayrıca 1804, 1815-17, 1821-30, 1866-68, 1875, 1876,1896-97 de de isyanlarla uğraşmıştı. Bütün bu olaylarda batılılar bütün yönleriyle ya savaşarak veya isyancıları destekleyerek Osmanlı devletinin karşısında yer almışlardı.[3] Osmanlının son asrındaki olaylarda böylece 5 milyonu epey aşkın Müslüman ölmüş, 1 200 000 kişi ise göç etmişti.[4] I. Dünya Harbi’nde Ermeni nüfusu McCarty’ye göre 1.698.000, St. Shaw’a göre ise 1.294.851 idi. Ortalama 1.500.000 nüfus söz konusu idi. Bu nüfus çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve o geniş coğrafyada terör eylemlerine girişmişti. Belgelerdeki Kafkasyalı, Karslı, Elazığlı, Vanlı, Bitlisli, Erzurumlu, Erzincanlı, Bayburtlu, Siirtli, Adanalı, Sivaslı, İzmirli, İstanbullu, Samsunlu, Kilisli, Diyarbekirli, Kayserili, Nazillili, Tekirdağlı, Varnalı, Halepli, Konyalı, İzmitli, Merzifonlu, Maraşlı, Trabzonlu, Şebinkarahisarlı, Romanyalı (…) faillerin eylemleri ile ilgili bilgiler elimizdedir.[5] Bu kadar geniş coğrafyada bu insanları eyleme teşvik edenler, bu coğrafyada 15 milyon nüfusa karşı 1.5 milyon Ermeni’yi nasıl koruyacaklarını düşünmüşler miydi? Bu insanları devletlerine, o devletin ordu ve polis gücüne karşı bu nüfus dezavantajına rağmen isyana teşvik edenler elbet bunun sonunu düşünmüşlerdi. Müslüman halk ile Ermeniler arasında büyük bir münaferet doğacak ve “barbar Türk ve dağlı Kürtler” onlara tepki olarak harekete geçince “masum Ermeniler katlediliyor” diye yaygarayı basacaklardı. Hangi millet kendisi 5.5 milyon kayıp verirken, kendisine savaş ilan etmiş bir azınlığa karşı harekete geçmezdi.

[1]Genelkurmay Basımevi Ankara 2009, s. 131-171, 427-457.Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri C.I,  

[2], İnkılap Kitabevi, İstanbul 1998, s. 205-206.Ölüm ve Sürgün Justin McCarty, 

[3] McCarty, s. 5.

[4] McCarty, s. 372-374.

[5], Ankara 1993, s.127, 164-174.Ermeni Olayları Tarihi C. I A. B. E. F. C.III, s. 151; Hüseyin Nazım Paşa, 

Kaynak

 Fahri SakalProf. Dr., Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 64,s. 3708Ondokuz Mayıs Üni. Fen Edebiyat Fak. Tarih Bölümü 

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com