Ermeni Terör Örgütleri ve ASALA

[1] JCAG

ASALA ve Hınçak Partisi'ne rakip olarak Taşnak Partisi ve bunun ABD uzantısı Ermeni Devrimci Federasyonu tarafından Lübnan İç Savaşı sırasında Beyrut'ta kurulmuştur. Örgüt Taşnak Partisi'nin askeri kanadı olarak faaliyet göstermiş olup, ilk defa 24 Ekim 1975 tarihinde Paris büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener’in öldürülmeleri olayı ile adını dünya kamuoyuna duyurmuştur.[2] JCAG’ın amacı soykırım iddialarını Türkiye’ye kabul ettirme ve Sovyet Ermenistan’ı ve Türkiye’den koparacağı parça ile büyük ve bağımsız bir Ermenistan kurmaktı.[3] ASALA, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkelerini arkasına alırken, JCAG, Sevr Antlaşması’nı imzalamış Batılı ülkelerden himaye görmüş ve Lozan Barış Antlaşması’nda ortadan kaldırılan Sevr Antlaşması’nın canlandırılmasına yönelik destek aramıştır. ASALA terör eylemleriyle sesini duyurdukça Taşnaklar, Ermeniler arasındaki etkilerini kaybetme korkusuna kapılarak bir nevi rekabet sonucunda terörü bir yol olarak seçmişlerdir. Bu nedenle de ASALA tarafından taklitçilik ile suçlanmışlardır.[4]

ARA[5]

önde gelmektedir.[7] taktiğinden ziyade alan hakimiyeti sağlama ve topyekun imha“vur-kaç”ARA’nın eylem metotları arasında [6]. tezine karşı yalnızca diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemeyi benimsemiştir “Türkiye'ye ait tüm kuruluşlara karşı saldırılması gerektiği”  Ermeni Devrimci Ordusu, ismini ilk defa 14 Temmuz 1983 tarihinde Brüksel’deki Türk Büyükelçiliği’nde görevli İdari Ataşe Dursun Aksoy’un şehit edildiği saldırıda duyurmuştur. Saldırı ARA olmak üzere ASALA ve JCAG tarafından üstlenilmiştir. ARA’nın bağımsız ilk eylemi 27 Temmuz 1983 tarihinde Lizbon Büyükelçiliği’ne yapmış olduğu baskındır. ARA ideolojik olarak JCAG’a yakın olmakla birlikte ASALA’nın

NAR[8]

[9]Yeni Ermeni Direnişi isimli örgüt adını ilk defa 14 Mayıs 1977’deki Paris’teki Türk Turizm Bürosu’na yönelik bombalama eylemiyle duyurmuş ve 1980’e kadar 7 saldırının sorumluluğunu üstlenmiştir. 

MR[10]-ASALA

[13] benimsemiş, savaşı mümkün olduğu halde Kürtler, Kıbrıs Rumları, Yunanlılar ve diğer sol örgütler gibi ilerici güçlerle gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.“uzun vadeli devrimci halk savaşını” ve 22 Temmuz 1983’te Tahran’daki Fransız Büyükelçiliği’nin ve Air France bürosunun bombalanması neticesinde bozulan ilişkileri düzeltmeyi amaçlamıştır. ASALA-MR'ın başlıca stratejisi dünya Ermenilerini, Türklere karşı girişilecek bir topyekun harp için seferber etmektir. Bu amaçla ASALA-MR stratejik açıdan “Orly Katliamı[12] tarafından 1983 yılında kurulmuştur. Melkonyan ilk olarak Fransa ile 15 Temmuz 1983 tarihinde kanlı [11]Monte Melkonyan   ASALA-İhtilalci Hareketi,

Lakin Türkiye açısından en büyük çıkmaz, ASALA MR’ın Kürt ayrılıkçı terör örgütleri ile ittifak arayışlarıdır.[14].  ASALA-MR, Türkiye’ye askeri ve ekonomik ilişkide bulunan tüm ülkeleri düşman ilan ederek, Türkiye’yi uluslararası platformda yalnızlaştırmak istemiştir

  PKK yöneticileri ve Monte Melkonyan ASALA’dan ayrılmadan önce 8 Nisan 1980 tarihinde Lübnan’ın Sidon kentinde bir araya geldikleri toplantıda Türkiye’ye karşı ortak eylem kararı almışlar ve bir bildiri yayınlamışlardır;

“…Savaşçılarımız çok yakın bir gelecekte Kürt Savaşçılar ile yan yana geleceklerdir. Bu faşist Türk rejimine karşı en büyük silahımız olacaktır. Biz Türkiye dışında iken “Türkiye Ermenistanı”nı kurtarmamız mümkün değildir. Biz Ermenistan’ı Kürt savaşçı kardeşlerimizle birlikte kurtaracağız. Çok yakında varlığımızı işgal edilmiş Ermenistan’ın en iç noktalarında göstererek kanıtlayacağız. Bu ASALA’nın atacağı gelecek adımdır…”[15]

ASALA MR’ın kurulduktan sonra yayınladığı bildiride aktif bir terör amaç edindiği aşikârdır; 

“…Artık kalemim silahımdır romantik fikrini yüksek sesle terk etmenin zamanı gelmiştir. Kalem kalemdir, silah ise silahtır. Diasporada gereğinden fazla entelektüel vardır. Bizim ihtiyacımız olan dövüşçüler, askerler ve fedailerdir...”[16] 

 Örgütün çizdiği hedefler ve açıklamaları doğrultusunda hareket sahasını Türkiye'ye çevireceği düşünülürken, Ermeni terörünün Kuzey Amerika ve Batı Avrupa kanadını tamamen kontrolü altına almış, bu bölgedeki militanları kendi tarafına çekerek bir dizi eylemde bulunmuştur Lakin, hem konjonktürel nedenler hem de örgüt içi iç hesaplaşmalar ve çıkar kavgaları yüzünden ASALA-MR 1985'ten sonra etkinliğini büyük ölçüde kaybetmiştir.

ASALA[18]

20.yüzyılın son çeyreğinde başta Türk diplomatları olmak üzere birçok sivilin hayatını kaybetmesine yol açan Ermeni terörünün başat gücü olan ASALA, 20 Ocak 1975 tarihinde Lübnan İç Savaşı sırasında Filistin Kurtuluş Örgütü’nün[19] yardımlarıyla Bekaa Vadisi’nde kurulmuştur. ASALA’nın önderleri Agop Agopyan[20], Monte Melkonyan ve Ara Toranyan’dır.

isimli teröristin serbest bırakılması için Beyrut’taki THY bürosuna yapılan bombalama eylemidir.[22] 20 Şubat 1975 tarihinde Gourgen Yanikian[21] ASALA’nın ilk terör eylemi sanılanın aksine

[25]denetimindeki El-Saika gerillalarıyla birlikte 1970'li yıllarda Kırım'daki Simferopol Rus Askeri Akademisi'nde eğitilmiş, teorik eğitimleri ise KGB ve Sovyet askeri istihbarat örgütü GRU tarafından Filistin Kurtuluş Örgütü Moskova temsilcisi Hikmet Abu Zaid gözetiminde verilmiştir.“El-Muhaberat” ’nden geniş ölçüde lojistik destek ve eğitim almıştır. Habbas'a bağlı Filistinli gerillaların, El-Fetih ve Suriye istihbaratı [24] Hınçakların kontrolündeki örgüt, ideoloji gereği Sovyet Rusya’nın ve onun güdümündeki Suriye ve Lübnan gibi ülkelerin lojistik güvencesi altındaydı. Ayrıca ASALA George Habbas'ın FHKC[23]  Marksist bir örgüt olan ASALA’nın hedefi Türkiye’den toprak kopararak bunu Sovyet Ermenistan’a katmak, bu arada soykırım iddialarını da Türkiye’ye kabul ettirmekti.

na atıf yaptığının bir göstergesidir.“Nemesis Operasyonu[26]olarak adlandırdığı kendisinin yanında yer almayan Taşnakçı Ermeniler ve “emperyalizmin yanında yer alan” işbirlikçi Ermenileri kendisine düşman ilan etmiştir. Bu açıklama ASALA’nın 1920’li yıllarda İttihatçı liderlere karşı suikast girişimlerinde bulunan ve İttihatçılarla birlikte hareket eden Ermenilerin öldürüldüğü “yerel gericiler” ni değil, “uluslararası emperyalizmin desteklediği Türk emperyalizmi”nın alınması için şiddet ve terör eylemlerine devam edileceğini beyan etmiştir. İkinci olarak sadece “intikamı”  ASALA’nın içinden çıkan ASALA MR’ın benimsediği topyekun harp kuramı ve uzun vadeli devrimci halk savaşı ilk olarak ASALA tarafından ortaya atılmıştır. Lakin ASALA hem teori hem de pratikte ardılı ASALA MR’dan daha radikal bir terör örgütüdür. İlk olarak, 1915 Ermeni Tehciri’nin soykırım olarak kabul edilmesi ve

ve eylem sahasını bütün dünyaya yayarak, uluslararası devrimci hareket içinde koalisyonlar kurup,kendi hedefleri başta olmak üzere kendisine destek verenlerin gayelerinin de savunucusu olacağını ve bütün bu amaçlar doğrultusunda yöntem olarak terörü ve şiddeti kullanacağını ilan etmiştir.[27]  ASALA, kendi çatısı altında sadece Ermenileri değil üstün sınıfların hegemonyasını reddeden herkesi destekleyeceğini

JCAG: Justice Commandos Against Armenian Genocide - Ermeni Soykırımı için Ermeni Adalet Komandoları.[1]

kısmında belirtilmiştir.“Ekler: Ermeni Terörizmi: Kronolojik bir Sıralama” JCAG’ın üstlendiği eylemler [2]

USAK Yayınları, 2008 Ankara, s.156.”Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası Sedat Laçiner,[3]

, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2003, s.111“Ermeni Sorunu El Kitabı” Şenol Kantarcı, Sedat Laçiner ve diğerleri, [4]

ARA: Armenian Revolutionary Army-Ermeni Devrimci Ordusu[5]

s.17.“Ermeni Sorunu Broşürü” [6]

Topyekun İmha: Gayrınizami harp metotlarında,hedefle birlikte eylemcinin de yok olmasıdır.[7]

NAR: New Armenian Resistance -Yeni Ermeni Direnişi.[8]

“Ekler:Ermeni Terörizmi:Kronolojik bir Sıralama”,USAK Yayınları, 2005, Ankara, s.324. NAR’ın eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: ”Türkler ve Ermeniler. Bir Uluslararası İlişkiler Çalışması” Sedat Laçiner,[9]

ASALA-MR: ASALA Revolutionary Movement – İhtilalci Hareketi.[10]

Monte Melkonyan: (25 Ekim 1957 – 12 Haziran 1993) ASALA'nın elebaşlarından olan Ermeni terörist. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan-Silahli-Kuvvetleri'>Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin desteğindeki Ermeni paramiliter güçlerin komutanlığını yapan “Komutan Avo” lakaplı Melkonyan, Azeri asker İbad Hüseyinov tarafından öldürülmüştür.[11]

“Ekler: Ermeni…” Orly Katliamı: 15 Temmuz 1983 tarihinde Paris Orly Havalimanı’nda Türk Hava Yolları gişesi önünde patlayan bomba sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti 60 kişi yaralandı. Ayrıntılı bilgi için bakınız: [12]

Alfa Yayınları, 2005, İstanbul, s.335.ASALA Operasyonları Aslında Ne Oldu” Aydoğan Vatandaş, [13]

, Lalezar Kitabevi, 2006, Ankara s.695.“Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri” İdris Bal, Mustafa Çufalı ,[14]

Ümit Yayıncılık, 1998,  Ankara, s.104. “Yedekteki Taşeron: ASALA Ercan Çitlioğlu, [15]

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara,2007,s. 34.“Ermeni Terör Örgütü: ASALA Zeynep Karaş, [16]

ASALA: Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia -  Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu.[18]

Timaş Yayınları, 2013, İstanbul, s.260.ASALA Operasyonları Aslında Ne Oldu”, adlı raporunda detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bakınız; Aydoğan Vatandaş, “Ermeni Hareketi ve Tehdidinin Boyutları” Filistin Kurtuluş Örgütü ve ASALA arasındaki ilişkisi Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın Kasım 1984’te [19]

, s.133-135.“Yedekteki Taşeron: ASALA Agop Agopyan (1951-?): ASALA’nın üç kurucusu arasında yer alır. Gerçek ismi Bedros Havanasyan , doğum ismi ise Harutyun Tokaşyan’dır. 1988 yılında Atina’da öldürülmüş, lakin kanıtlanamamıştır. Atina’da öldürülen şahsın üst düzey bir ASALA yetkilisi olduğu, Agopyan’ın ise Beyrut’a kaçtığı iddia edilmiştir. Bakınız; Ercan Çitlioğlu, [20]

Çeşitli kaynaklar, ASALA’nın ilk saldırısı olarak 22 Ekim 1975’te Viyana Türkiye Büyükelçisi Daniş Tunalıgil’e karşı yapılan suikastı ele almaktadır.[21]

Gourgen Yanikian:27 Ocak 1973 tarihinde Santa Barbara’da Türkiye Başkonsolosu Mehmet Baydar’ı ve Konsolos Bahadır Demir’i öğle yemeğine davet etmiş ve iki diplomatı yemek masasında şehit etmiştir.Yanikian yakalanıp ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır.  [22]

USAK Yayınları, 2008 Ankara, s.156.”Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası Sedat Laçiner,[23]

FHKC: Filistin Halk Kurtuluş Cephesi. 11 Aralık 1967 tarihinde kurulan Marksist-Leninist bir örgüttür. Amacı Kudüs ve çevresinde bağımsız bir Filistin kurmaktır.[24]

, s.15.“Yedekteki Taşeron: ASALA Ercan Çitlioğlu, [25]

Ermeni Tehciri kararının alınmasını sağlayan İttihatçı devlet adamlarını hedef alan terör eylemleridir. Öldürülen kişilerin arasında, Osmanlı İmparatorluğundan ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nden devlet  adamları bulunmaktadır. Operasyon adını Yunan mitolojisindeki intikam tanrıçası “Nemesis” ten almıştır.[26]

Berikan Yayıncılık, 2003, s.361.“Sorun Olan Ermeniler” Ayrıntılı bilgi için bakınız: Ali Güler,Suat Akgül, [27]

 Kaynak:

1720Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 61,sMehmet Mert Çam,

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com