Tehcir ve Soykırım Kavramları

.massacre ve holocaust, genocideTürkçede soykırım veya eski tabirle katliam diye ifade edilen bu manayı ifade etmek üzere uluslararası hukukta üç önemli kavram kullanılmaktadır:

 

      kelimesinden türetilmiştir. 1933 yılında Madrid’de toplanan Uluslararası Hukuk Komisyonu'na sunulan raporda ilk hedef olarak 11 Ağustos 1933’de Irak’ta gerçekleştirildiği iddia edilen Asur Katliamıcide kelimesi ile toplu öldürmek demek olan Latin asıllı genos tarafından hukuk literatürüne sokulmuştur. Kelime aile, kabile veya ırk manasını ifade eden Yunan asıllı Lemkin Bu kelime 1900–1959 yılları arasında yaşayan Polonya asıllı bir Yahudi Hukukçu olan Genocide:

Bu kelime yine Yunanca olan holokauston kelimesinden alınmıştır. Kelime manası Tanrıya topluca sunuş manasını ifade eder. Ama uluslararası hukukta 1942 tarihinden itibaren Hitler’in Almanya’da Yahudilere karşı uyguladığı soykırım için kullanılır olmuştur. Daha sonra Nazi soykırımı diye kullanılmaya başlanmıştır.Holocaust:     

Bu kelime özellikle savunmasız çocuklar, hastalar ve kadınlara karşı girişilen toplu katliamlar için kullanılır. Tam karşılığı İsrail’in Filistin’de yaptıkları ve Amerika’nın Irak’ta işledikleridir. Bu aynı zamanda savaş suçudur ve İslam Hukuku tarafından tamamen yasaklanmıştır.Massacre:      

9 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Soykırım Suçunu Cezalandırma ve Önleme Anlaşmasına (CPPCG) göre bir filin soykırım olabilmesi için aşağıdaki unsurların bulunması lazımdır:

a) Bir milletin veya bir azınlık grubunun bütün üyelerini öldürme. Böyle bir olay Ermeniler için söz konusu değildir.

b) Bir milletin veya bir azınlık grubunun bütün üyelerine bedene ve ruhen zarar verme. Ermeni milletine toplu zarar verilmemesi için Osmanlı devleti askeri taburlar görevlendirmiştir.

c) Tamamen veya kısmen onları yok etmek üzere bir milletin veya bir azınlık grubunun hayat şartlarını kasıtlı olarak etkileme. Yollarda intikal sırasında çekilen sıkıntılar dışında, Osmanlı Devleti Ermeniler için böyle bir işe girişmemiştir.

d) Bir milletin veya bir azınlık grubunun içinde doğumu tamamen engelleme. Ermeniler içinde bunun bir tek örneği dahi görülmemiştir. Hatta Ermeni çocuklarının korunması için özel yetimhaneler açılmıştır.

e) Bir milletin veya bir azınlık grubunun çocuklarını başka bir gruba teslim etme. Yetim kalan bazı Ermeni çocuklarının Müslüman aileler tarafından sahiplenilmesi dışında bir olay yoktur.

Eğer Osmanlı Devleti'nin tehcir kararı ve uygulamaya ilişkin belgeler incelendiğinde, bu tehcir işleminin asla soykırım olmadığı görülür.

Kaynak:

Ahmet Akgündüz, Ermeni Meselesine Yaklaşım Hatalarımız; Tehcir ve Soykırım Kavramları Işığında 1915 Tarihli Kararname Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 63,s. 2804

 

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com