Ermeni Adı ve Dili

.Ağrı / Ararat Dağıdır soyundan gelmektedir ve ana yurtları , Togarma, Gomer, ve Yafes'in adlı efsanevi bir kişi ile ilişkilendirilir. "Ermenistan", Ermenice'de "Hayastan" olarak yazılır. Ermeni folkloruna göre HaykHayk ait bir dildir. Bu topluluktan olmayanlar bunları "Ermeniler" olarak tanımlasa da Ermeniler kendilerini "Hay", "Hayer" olarak tanımlar. Bu ad Ermenice, Hint-Avrupa dil ailesine

Bir coğrafi tanım olarak Armania adına eski Fars imparatoru I. Darius tarafından yaptırılan yaklaşık M.Ö. 510 tarihli Bisutun Anıtı'nda rastlanır. M.Ö. 399 yılında bölgeyi tarihçi Ksenofon'un eserinde Armenia adı geçer.

Bu rivayet doğru ise, Türklerin, Hz. Nuh’un oğlu Yafest’en geldiği rivayeti ile kesişmektedir. Yani Âdem oğlundan ayrı Hz. Nuh'un oğlu ile de bir kök birliği sağlanmaktadır.

Bugünkü Ermenistan Revan hanlığının toprakları üzerinde kurulmuştur ve bugünkü Ermenistan bir Rus projesidir.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com