Türk diplomatları katledilişleri

Türkiye’ye karşı savaşmak üzere kurulan Ermeni terör örgütlerinin arasından iki tanesi bugün bilinen ve diğerlerinin önüne çıkan terör örgütleridir. Bunlardan ilki; ilk Ermeni terör örgütü olan ve Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin Ermeni Gizli Ordusu (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia) adını taşıyan aşırı sol eğilimli, Hınçaklara dayanan ASALA; diğeri ise, Ermeni Soykırımı İçin Adalet Komandoları (Justice Commandos for Armenian Genocide) adını taşıyan JCAG’dır. Bu terör örgütü ASALA gibi Marksist-Leninist dünya görüşüne sahip değildir. Milliyetçi bir görüş taşımakta ve yabancı devletlerden değil sadece Ermeni Diasporasından destek aldıklarını söylemektedirler.

Ermeni terör örgütleri 1975’ten başlayarak otuz ikisi Türk diplomat olmak üzere, diplomatların aileleri, devlet görevlileri olmak üzere yetmiş kişinin ölümüne, 524 kişinin yaralanmasına neden olmuşlardır. 1986 yılına gelindiğinde örgütler arasında kopukluklar başlamıştır. Bunun nedenleri arasında, örgütlerin artık Türk olmayanlara da zarar vermeye başlaması, Fransa gibi ülkelerin terörist metotları kabul etmeyeceğini söylemesi ve sözde Ermeni soykırımının dünya kamuoyuna yeterince duyurulduğuna inanmalarıdır.

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet BAYDAR ve Konsolos Bahadır DEMİR, 78 yaşındaki Amerikan uyruklu ermeni Gurgen (Karakin) Yanikiyan tarafından 27 Ocak 1973’te şehit edilmiştir. Türk diplomatlara karşı ilk saldırı olarak nitelenen bu olay, daha sonra bir cinayetler zincirini başlattı ve örgütlü Ermeni terörüne örnek oluşturmuştur.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Daniş TUNALIGİL, büyükelçiliği basan Ermeni teröristlerce 22 Ekim 1975’te, Paris Büyükelçisi İsmail EREZ ve makam şoförü Talip YENER 24 Ekim 1975’te, Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar CİRİT 16 Şubat 1976’da, Vatikan Büyükelçisi Taha CARIM 9 Haziran 1977’de, Madrid Büyükelçisi Zeki KUNERALP ve eşi Necla KUNERALP ile birlikte emekli büyükelçi Beşir BALCIOĞLU 2 Haziran 1978’de, Hollanda'daki Türkiye Büyükelçisi Özdemir BENLER'in oğlu Ahmet BENLER 12 Ekim 1979’da, Paris Turizm Müşaviri Yılmaz ÇOLPAN 22 Aralık 1979’da, Atina Büyükelçiliği İdari Ataşesi Galip ÖZMEN ile 14 yaşındaki kızı Neslihan ÖZMEN 31 Temmuz 1980’de, Avustralya Başkonsolosu Şarık ARIYAK ile koruma görevlisi Engin SEVER 17 Aralık 1980’de, Paris Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Reşat MORALI ile din görevlisi Tecelli ARI 4 Mart 1981’de, Paris Başkonsolosluğu güvenlik görevlisi Cemal Özen 24 Eylül 1981’de, Los Angeles Başkonsolosu Kemal ARIKAN 28 Ocak 1982’de, Boston Fahri Başkonsolosu Orhan GÜNDÜZ 5 Mayıs 1982’de, Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut AKBAY 7 Haziran 1982’de, Ottowa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Atilla ALTIKAT 27 Ağustos 1982’de, Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ataşesi Bora SÜELKAN 9 Eylül 1982’de, Belgrad Büyükelçisi Galip BALKAR 9 Mart’ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede 11 Mart 1983’te, Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun AKSOY 14 Temmuz 1983’te, Tahran Büyükelçiliği Sekreteri Şadiye YÖNDER'in eşi Işık YÖNDER 28 Nisan 1984’te, Viyana Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Erdoğan ÖZEN 20 Haziran 1984’te, BM Temsilciliğinde görevli Evner ERGUN 19 Kasım 1984’te, Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavir Yardımcısı Işıl ÜNEL 27 Mart 1984’te, Atina Büyükelçiliği Basın Ateşesi Çetin GÖRGÜ 7 Ekim 1991’de, Bağdat Büyükelçiliği İdari Ateşesi Çağlar YÜCEL 11 Aralık 1993’te ve Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk SİPAHİOĞLU 4 Temmuz 1994’te şehit edilmiştir.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com