Türk-Ermeni münakaşasında diyalog çabalarının ana hatları

9 Temmuz 2001 tarihinde altı Türk ve dört Ermeni tarafından bir “Türk-Ermeni Barışma Komisyonu” kurulmuş, komisyonun başlıca görevleri Terms of Reference adlı belge ile şu şekilde açıklanmıştır: “Türkler ve Ermeniler arasında karşılıklı anlayış ve iyi niyeti geliştirmek. Ermenistan ve Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesini teşvik etmek: Türk-Ermeni sivil toplum örgütleri ve Ermenistan dışındaki Ermeni toplumunda mevcut barışma arzusundan yararlanmak ve söz konusu örgütler arasında temas, diyalog ve işbirliğini desteklemek; doğrudan bazı faaliyetlere girişmek ve diğer kuruluşların projelerinin gerçekleşmesine yardımcı olmak; hükümetlere sunulmak üzere bazı tavsiyeler geliştirmek; iş dünyası, turizm, kültür, eğitini, araştırma, çevre, medya ve güven artırıcı önlemler alanında resmî olmayan işbirliğini desteklemek, talep üzerine, tarihî, psikolojik, hukukî ve diğer alanlardaki bazı projeler için uzman incelemesi sağlamak.”

Komisyonun kurulmasına karşı Türkiye’de resmi bir tepki gelmezken Ermenistan Dışişleri, diyalogun sorunları çözümü için devletler düzeyinde yapılacak görüşmelerin yerini tutamayacağını ancak girişimi olumlu karşıladıklarını belirtmiştir.

Taşnaklar ise Türkiye ile diyaloga girmeyi, Türkiye’nin “soykırımı” tanımasına, “ön yargılı tutumunu değiştirmesine” bağlamış ve Taşnakların bu kampanyası etkili olmuş Ermenistan Millet Meclisinde siyasal çoğunluğu oluşturan partiler, Komisyonu kınayan bir karar almışlardır.

Türk-Ermeni Barışma Komisyonu'nun Ermeni tarafında özellikle de Ermenistan dışındaki Ermeni toplumunda değerlendiriliş biçimine baktığımızda bu toplum kesimin diyaloga hiç hazır olmadığı ve ileri sürdükleri iddiaların araştırılmasını bile istemedikleri zaten çok net bir şekilde görülmektedir.

Ancak elbette Türk-Ermeni diyalogunun sona erdiğini söylemek mümkün değildir.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com