Devlet ve fikir adamlarının Ermeni Meselesi hakkındaki görüşleri nelerdir?

Bu soruya cevaben evvela Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ermeni meselesi üzerine söyledikleriyle başlamamız doğru olacaktır. Atatürk Ermeni meselesi hakkında Nutuk’ta: “Şüphe edilmemek gerekirdi ki, Ermeni katliamı konusundaki sözler gerçeğe uygun değildi. Aksine, güney bölgelerinde, yabancı kuvvetler tarafından silahlandırılan Ermeniler, gördükleri koruyuculuktan cür’et alarak bulundukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmakta idiler. İntikam düşüncesiyle her tarafta insafsız bir şekilde öldürme ve yok etme siyaseti gütmekte idiler.” demiştir.

Ermeni meselesi hakkında çalışmalarda bulunmuş Samuel A. Weems ise, “Ermensitan-Terörist Hıristiyan Ülkenin Sırları” adlı kitabında: “Ermeniler, Japon-Amerikalıların yapmadıklarını da yapmış olmasına rağmen: Osmanlı cephe hattının arkasında terörist saldırılarda bulundular, Osmanlıların savaştığı Rus ve Fransız ordularıyla birleştiler ve Osmanlı topraklarının kendilerine ait olduğunu düşündükleri bölümlerinde Müslümanlara, özellikle Türklere yönelik büyük bir etnik temizlik başlattılar” demektedir.

ABD’li tarihçi Guenter Lewy ise kendisinin 1915 olaylarını nasıl nitelediğine dair bir soru üzerine: “Olayları, soykırım olarak nitelemenin yanlış ve uygunsuz olduğunu söylesem de bir niteleme yapmanın kolay olmadığını düşünüyorum. Ben nelerin yaşandığını tarif etmeyi ve bu konuyu herkesin kendi ahlaki ve hukuki çıkarımlarına bırakmayı tercih ediyorum. Bence gerçek sorun, 1915’te neler olduğuna dair dengeli ve doğru görüşü ortaya koymaktır. Bu, şu ana kadar başarılamadı” demiştir.

Levon Panos Dabağyan ise: “Ermeni’nin düşmanlığından korkulmaz. Çünkü onun yegane düşmanı yine Ermenidir” diyerek aslında meselede Ermeni tarafının tutumunu özetleyen bir açıklamada bulunmuştur.

 

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com