Sefir ve devlet adamlarının söylemlerinde Türk-Ermeni münakaşası

İzzet ve Tevfik Paşa hükümetlerinin başlattığı ulusal inceleme yanında bir de uluslararası düzeyde inceleme için İspanya, İsveç, Danimarka, Felemenk hükümetlerine başvurulmuştur. Türk ve Ermeni temsilcilerinde yer aldığı bu kurulun yaptığı incelemeler sonucunda, Ermenilerin hak iddia ettikleri Erzurum, Harput, Adana, Van gibi vilayetler üzerinde %74 Müslüman, %15 Ermeni nüfus bulunduğu tespit edilmiş ve Ermeni çetelerin bir milyonun üzerinde Müslüman öldürdükleri saptanmıştır.

Tehcir için 30 kişilik bir kurulla Sivas’ta Mustafa Kemal Atatürk’le de görüşen Amerikan Generali James Harbord’a Mustafa Kemal Paşa: “Amerika, Fransa, İngiltere’de de buna benzer ölümler oluyor, hiçbir ulus suçlu görülmüyor. Örneğin, İngiltere’nin barış zamanında ve savaş alanından uzak İrlandalılara; Rusya’nın Yahudilere ve Çerkezlere reva gördüğü işlemlere hemen hemen kayıtsız bakan dünya, Ermeni halkın göçü sırasında almaya zorunlu olduğumuz karar için, bize karşı haklı bir suçlamada bulunamaz” (Mazıcı, Giriş) demiştir.

İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir John de Robeck’te, İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a yaptığı araştırma sonucu Ermenilerin bir milyonun üzerinde Türk’ü öldürdüğünü bildirmiştir. 

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com