Moskova arşivlerinden çıkan sonuçlar

Rus devlet arşivindeki belgelerin ortak özelliği, Türkiye’nin tezlerini esas olarak doğrulaması ve ermeni soykırımının uluslararası bir yalan olduğunu tartışmasız biçimde gözler önüne sermesidir. Rusya’da, Çarlık Rusya’nın ve Sovyet döneminin devlet arşivlerinde yapılan çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:

1. Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında hem devletlerarası savaş düzleminde hem de halklar arasındaki boğazlaşmalarda, karşılıklı kırımlar (mukatele) yaşanmıştır. Çarlık Rusya’sı ordularında 200000 Ermeni askerinin savaştığı göz önünde tutulursa, çok sayıda askerin bu savaşta hayatını kaybettiği öncelikle saptanır. İkinci Ermeni çetelerinin yabancı devletlerle işbirliği ve etnik temizliğe girişmeleri nedeniyle, Osmanlı/ Türk Devleti ile bu çeteler arasında çatışmalarda karşılıklı kayıplar verilmiştir. Üçüncüsü, ordular arasındaki savaş cephesi dışında, Ermeniler ve Müslüman halk (Türkler ve Kürtler) arasında da karşılıklı şiddet uygulanmış ve çok sayıda insan ölmüştür.

2. Belgeler, 1915-1920 yılları arasında Ermeni çetelerinin Kafkas ardında, Doğu Anadolu’da ve Kilikya olarak adlandırılan Adana ve Maraş bölgesinde Türkiye ve Azeri Türkleri ile Kürtlere yönelik sistemli kırım politikası izlediğini kanıtlamaktadır.

3. Hem devletlerarası savaşın, hem de Müslüman-Ermeni boğazlaşmalarının baş sorumlusu, Batı emperyalistler ve Çarlık Rusya’sıdır. Osmanlı Devletinin topraklarını paylaşmak isteyen büyük devletler, bağnaz milliyetçi Ermeni örgütlerini kışkırtarak savaşa sevk etmişlerdir. Osmanlı Devleti, TBMM hükümeti ve Müslüman halk, bu durumda savaş önlemleri almış ve ayaklanan Ermeni çetelerini şiddetle bastırarak haklı bir savaş vermiş, kendi vatanını savunmuştur.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com