Enerji yolları sorunu ve Ermenistan devletinin kayıpları

Elnur İsmayilov’un, “Rusya’nın Avrasya Birliği Projesi ve Ermenistan” başlıklı yazısından aktarımla, Rusya eski Sovyet coğrafyasının etki alanından çıkmasını engellemek ve SSCB'yi fiilen canlandırmak maksadıyla bu bölgelerle ekonomik açıdan bütünleşmeyi mümkün kılacak projelere yönelmektedir. Nihai aşaması Avrasya Birliği’nin tesisi olan Gümrük Birliği sürecini başlatan Moskova, eski Sovyet coğrafyasında Batılı ülkelerin ve Çin'in nüfuzunu dizginlemeyi amaçlamaktadır.” demektedir. Güney Kafkasya’dan şimdilik sadece Ermenistan, Rusya’nın Avrasya Birliği projesine katılacağını beyan etmiştir. Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 3 Eylül 2013 tarihli Rusya ziyareti sırasında Ermenistan’ın milli menfaatlerini göz önünde bulundurarak Gümrük Birliği’ne girme kararı aldığını ve Avrasya Birliği’nin kurulmasında katkı sağlamak istediğini ifade etmiştir.

Ermenistan, SSCB’nin dağılmasından sonra Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya’da stratejik ortaklığını sürdürdüğü yegâne ülke olmuş, iki ülke arasında askeri, ekonomik ve enerji alanlarında Rusya lehine asimetrik bir ilişki gelişmiştir. Ermenistan, Rusya’nın koruması altında ve Kremlin’in stratejik hedeflerine uyum göstererek varlığını sürdürmeyi tercih etmiş, enerji alanında Rusya’ya büyük ölçüde muhtaç duruma gelmiştir.

SSCB sonrası dönemde Ermeni ekonomisi ve enerji sektörü, Erivan’ın Dağlık Karabağ ve çevresini işgalde ısrar etmesi nedeniyle Rusya ve İran’a bağımlı haldedir. Azerbaycan ve Türkiye sınırı kapalı olan Ermenistan, bölgede doğu-batı doğrultusunda geliştirilen enerji ve ulaşım hatlarının dışında tutulmuş ve sadece kuzey-güney hattında dış dünyaya açılabilmiştir. Ermenistan 2012 yılı verilerine göre toplam ticaretinin yaklaşık %20’sini Rusya ile gerçekleştirmektedir. Rusya hâlihazırda Ermenistan’ın en büyük ticari ortağı ve yatırımcısıdır. Rusya’da yaklaşık 1 milyon Ermeni göçmen işçi çeşitli sektörlerde çalışmaktadır. Ermeni işçilerin gönderdiği paralar, toplam nüfusun yaklaşık 3’te 1’inin yoksulluk sınırı altında yaşadığı ve yüksek işsizlik oranlarıyla mücadele eden Ermenistan’da ekonomiye önemli bir girdi sağlamaktadır. Ermenistan 2013 yılında toplam doğal gaz ihtiyacının %81’ini, toplam petrol ihtiyacının %60'tan fazlasını Rusya’dan tedarik etmiştir.

Ermenistan, Rusya’nın baskısından dolayı AB ile serbest ticaret anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmiştir. Erivan, Rusya’dan ucuz doğal gaz almayı, bu ülkede çalışan bir milyon civarında Ermeni işçinin ülke ekonomisine daha fazla katkı yapmasını ve milli güvenliği ile ilgili sorunları çözmesini beklemektedir. Gümrük Birliği’ne ve Rusya ile ilişkilere önem veren Sarkisyan iktidarı bu kararın ülkeyi ekonomik ve askeri olarak güçlendireceğini savunmaktadır. Muhalefet ise Ermenistan’ın bağımsızlığının tehlikede olduğu görüşünü dile getirmektedir. Ermenistan’ın Gümrük Birliği’ne Haziran 2014’te üye olacağı beklenmektedir. Ermenistan gerek enerji ihtiyacından ötürü gerekse Türkiye ve Azerbaycan’la yaşadığı sorunlardan dolayı Rusya tarafından baskıya maruz kalmakta ve bu açmazdan günümüzde de kurtulamamaktadır. (İsmayilov, 2014
haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com