Dünyada Ermeni Diasporası

1913 yılından itibaren Almanya’da, Ermeni cemaatinin örgütlenme faaliyetleri güçlenmiştir. Ermeni derneklerinin kurulması, yaşanılan göç süreçlerine göre üç safhada gerçekleşmiştir. Birinci safha, 1915-1916 yıllarında, Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu’ndan ABD, Fransa ve Yakın Doğu ülkelerine göçlerini kapsamaktadır. Bu dönemde az sayıda Ermeni, Almanya’ya göçmen olarak gelmiş; Leipzig, Dresden, Hamburg ve Berlin şehirlerine yerleşmiştir. Nasyonal Sosyalistlerin siyasi iktidarı döneminde (1933-1945), Ermenilerin farklı bir ulus olmalarından dolayı izlenmeleri öngörülmüş ancak Ari ırk oldukları göz önünde bulundurularak, Yahudiler gibi zarar görmemişlerdir. 1939-1950 yıllarını kapsayan ikinci safha, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Sovyetler Birliği’nde esir alınan Ermenilerin, Almanya’da, ABD’lerinin işgali altında olan bölgelere getirilmeleri sürecini kapsamaktadır. Sovyetler Birliği’nden getirilen Ermenilerin bir kısmı savaş sonrasında ABD’ye göç etmiş, bir kısmı ise, Almanya’da kalmıştır. Üçüncü safha ise, 1960’lardan, 1990’lı yılların sonuna kadar devam eden ekonomik ve politik nedenli göç sürecini içermektedir. 1960’lı yılların başında Türkiye’den çok sayıda Ermeni göçmen işçi, Almanya’ya yerleşmiştir.

Diaspora kelime anlamıyla; “Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer”, “Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu, kopuntu”, “Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları, kopuntu” demektir. Ermeni diasporası esasen, Ermenistan, Türkiye ve İran dışında yaşayan Ermenilere verilen genel addır. Ermenistan dışında yaşadığı iddia edilen 3-4 milyon kadar Ermeni’nin ortak adıdır. Ancak bu konuda sağlıklı istatistikler bulunmadığından net bir sayı vermek zordur. Ermenilerin en yoğun olduğu ülkeler Rusya, ABD ve Fransa'dır.

Ermeni diasporasının 2015 programı kapsamında Mart ayı içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararıyla ilgili girişimlerde bulunacaklardır.“Fransa’da Hollande Hükümeti İnkar Yasa Tasarısı’nı yeniden gündeme getirme sözü verdi. 2014 yılı içerisinde çok farklı bir formatla yasa yeniden ele alınacak. Hatırlarsanız tasarı politik nedenler ve Türkiye’nin baskısıyla geri dönmüştü.” (Ziflioğlu, 2014) şeklinde konuşarak 2015 yılı programları içinde öncelikle İnkar Yasa Tasarısını yeniden gündeme getireceklerini söylemektedir. 29 Ocak 2014 tarihinde Al Jazeraa televizyonuna konuşan Ermeni diasporasının en güçlü kalelerinden Fransa Ermeni diasporasının başkanı Frank Papazyan:

İngiltere’de ise Ermeni lobisinin en son faaliyeti Holocaust Anma Günü törenlerine Ermeni iddialarını da ekleyebilmek olmuş fakat bu girişimleri basında ve kamuoyunda fazlasıyla ses getirmesine karşın resmi politikayı değiştirmeye yeterli olamamıştır. Ayrıca bu tutumları Yahudi gruplardan da tepki toplamıştır.

ABD’de ise Ermeni lobisi büyük bir oy potansiyeline sahip olup bu sayede Avrupa ülkeleri ile birlikte Amerika’da da soykırımın tanınması adına geniş çalışmalarda bulunmaktadırlar. Nitekim bugün Amerika’da 24’ün üzerinde eyalet kendi parlamentolarında sözde soykırımı tanımış ve buna müfredatında yer vermiştir.

Ancak Türk hukukçu ve yazar Doğu Perinçek 2005 yılında İsviçre’ye yaptığı gezi sırasında 1915 olaylarının soykırım olmadığını söylemiş, İsviçre-Ermenistan Derneği de bu ifadelerin “ırkçı ayrımcılık” kapsamına girdiği gerekçesiyle Perinçek’ten davacı olmuştu. Geçtiğimiz yıl içinde AIHM Perinçek’i haklı bulmuş ve davanın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmiştir. AIHM ayrıca 1915 olaylarının Holocostla kıyaslanamayacağını belirterek Ermeni diasporasının isteklerinin meşruiyetinin olmadığını tüm dünyaya göstermiştir.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com