Büyük Ermenistan Hülyası hangi yanlış temele dayanmaktadır?

Türk tarihi için bir kırılma noktası olan ve Osmanlı yönetimi altında bulunan Ermeni, Bulgar, Romen, Sırp ve Rumları oldukça yakından ilgilendiren 21 Temmuz 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya, Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki Hıristiyanların koruyucusu olduğunu ilan ederken, Osmanlı Devleti ise ilk kez halkı tamamen Türk olan Kırım’ı kaybederek siyasi bağımsızlığını kabul etmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun hemen her konuda Avrupa’nın müdahalesine maruz kalmaya başladığı bilhassa 19. yüzyılda, Türk-Ermeni ilişkileri de bozulmaya başlamıştır. Osmanlı, ıslahat ve reformları hep Batının etkisi ve baskısıyla yapmış; İngiltere, Fransa ve Rusya gibi dönemin güçlü ülkeleri “ıslahat” ve Ermenilerin “din hürriyeti” adı altında bir yandan Osmanlı Devletinin iç işlerine karışırken, diğer yandan Ermenilerin de içinde yer aldığı ayrılıkçı unsurlara yardım etmiş ve Osmanlı’ya karşı teşkilatlandırmışlardır. Teşkilatlanıp silahlanan Ermeni komitelerinin faaliyetleri sonucunda Ermeni toplumu, önce özerklik sonra da bağımsız devlet fikrine kapılmış, bununla birlikte 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat fermanlarıyla daha fazla Batı’ya yönelmeye başlamışlardır. Ermeniler o dönemde de bugün olduğu gibi “ezilen toplum” imajı çizmeye çalışmış ve Batılı devletlerin Osmanlıyı yıka ve paylaşma politikası adına bir maşa olarak kullanılmıştır.

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com