Türkiye-Azerbaycan, Rusya-Ermenistan askeri-stratejik anlaşmaları

Ermenistan’da 1980’li yılların sonlarından itibaren başlayan bağımsızlık mücadelesinde Ermeni milliyetçiliği, 1990’lı yılların başlarına kadar komünist ideoloji ve Rusya karşıtı görüşleri benimsemişse de bu tarihten itibaren yeniden Rusya ile işbirliğine önem verilmiş ve Ermenistan, Rusya’nın Kafkasya’daki varlığını koruyan tek ülke haline gelmiştir.

Bağımsızlığın ilanından sonra ciddi ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlarla karşılaşan Ermenistan, Rusya ile olan ilişkilerini daha da geliştirmeye çalışmıştır. Rusya Federasyonu da Kafkasya’daki çıkarlarını savunan Ermenistan’ı ekonomik, siyasi ve askeri olarak desteklemiştir.

1980’li yılların sonlarından itibaren Kafkasya’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ, Ermenistan-Gürcistan arasında Cevaheti ve Gürcistan’da Abhazya ve güney Osetya sorunları ortaya çıkmış ve halen devam etmektedir.

Ermeniler adına Moskova’da “Batı Ermenistan Halkına Yurtdışında temsilcilik Kurması Hakkında Çağrı” yayınlanmıştır. Bu çağrıda, Osmanlı’da yaşayan Ermenilere “soykırım” yapıldığını, bütün dünya devletlerinin yanı sıra Türkiye’nin de soykırımı tanıması ve sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Ermenistan ile Türkiye arasında 2000’li yılların sonuna kadar diplomatik bir ilişki bulunmamaktaydı. Ermenistan halen, Türkiye başta olmak üzere bütün ülkelerin Ermeni soykırımını kabullenmesini sağlamaya çalışmaktadır.

Ermenistan ile Türkiye arasında sağlanamayan ilişkiler, özellikle sınırın kapalı olması, Ermenistan’ın ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturmakta ve ilişkiler sürecinin sağlıklı gelişmesi için de bir engel teşkil etmektedir.

Dağlık Karabağ sorunundan dolayı Ermenistan ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkiler bulunmamaktadır. Azerbaycan, Ermenistan’ı bölgesel işbirliği programında devre dışı bırakma politikasını seçmişti.

Dağlık Karabağ sorununun barışçıl ve adil bir şekilde çözümlenmesi Ermenistan Cumhuriyeti’nin ulusal güvenlik stratejisinde kilit durumdadır. Karabağ Ermenilerinin fiili bağımsızlığının tek garantörü olan Rusya; ABD ve Fransa ile AGİT Minsk Grubu’yla bir araya gelerek tarafların anlaşmasını sağlamaya çalışmaktadır
haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com