Neden Azerbaycan topraklarının işgali sonucu (1988-1990) bir milyon insan göçebe haline geldi?

Birinci Dünya Savaşı, Rusya’da çarlık rejiminin çöküşü ve Sovyetler Birliğinin kurulması, Ermenilerin asırlardır hayalini kurdukları Ermeni devleti rüyasının gerçekleşmesine neden olmuştur.

70 yıllık Sovyet rejimi döneminde Ermeniler Moskova’da yönetim birimlerinde kilit noktalarda göreve gelerek Ermenistan devletinin genişlemesi ve güçlenmesi için çeşitli faaliyetlerde hizmetlerde bulunmuşlardır. Nitekim Ermeniler bu hususta Sovyet yönetimindeki şahısları ele alarak başarılar sağlamışlardır. Örneğin 1920’li yıllarda Ermenistan’da Sovyet hâkimiyeti kurulduktan sonra Zenzegur’u ve diğer Azerbaycan topraklarını ele geçiren Ermeniler, Yukarı Karabağ’ı elde edemeseler bile Yukarı Karabağ’a özerk vilayet statüsü almayı başarmışlardır. Sovyetler Birliğinin 70 yıllık iktidarı döneminde Ermeniler bir gün bile Azerbaycan topraklarını ele geçirmek ve Azerbaycan Türkünü yok etmek planlarından vazgeçmemiştir.

Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra yurtdışında yaşayan Ermenilerin Ermenistan’a yerleştirilmesi ile ilgili Stalin’in onayını alan Ermeniler, etkin bir şekilde altyapı çalışmalarına başlamışlardır. Savaşın bitimiyle birlikte, iyi ilişkiler içerisinde oldukları Stalin’den Azerbaycan’a ait Yukarı Karabağ bölgesinin Ermenistan’a birleştirilmesi hususunda ricada bulunsalar da bu konuda başarılı olamamışlardır. Fakat yurtdışından Ermenistan’a Ermeni ailelerinin yerleştirilmesi projesi kapsamında 1948-1953 yıllarında Ermenistan’da yaşayan yüz binden fazla Azerbaycan Türkü mecburi olarak Azerbaycan’ın Mil-Muğan bölgesine göç ettirilmiştir.

1988 yılının Şubat ayında Yukarı Karabağ Halk Milletvekilleri Kurulunun toplantısında Yukarı Karabağ’ın Ermenistan SSC ile birleştirilmesi hakkında karar alınması, Ermenilerin uzun yıllardan beri hazırladıkları planların gerçekleşmesindeki son hamleydi ve Ermeniler oluşan ortamdan başarı ile faydalanabilmişlerdi.

Ermeniler ilk olarak Ermenistan’da yaşayan Azerbaycan Türklerinin tamamını mecburi göçe zorlamış daha sonra Yukarı Karabağ’a komşu yedi ili de işgal etmişlerdir.

Sonuç olarak Ermeniler, Azerbaycan topraklarının %20’sini işgal ederek zorla göçe mahkum edilen bir milyon Azerbaycan vatandaşını mülteci durumunda yaşamak zorunda bırakmışlardır.

 

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com