Karabağ’ın Laçın bölgesinin işgali

olan Laçın’ın toplam nüfusu 72 bin kadardır. Kent 126 köyden, 1 kentten ve 1 kasabadan oluşmaktadır. Dağlık bir yapıya sahip olan Laçın’da özellikle hayvancılık, arıcılık, tarımda kereste üretimi gelişmiştir. Laçın nüfusu işgalden sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çeşitli topraklarına dağılmak zorunda bırakılmıştır. Bu sayı yaklaşık olarak 63341 kişidir. 18 Mayıs 1992 yılında Ermenistan Cumhuriyeti tarafından işgale maruz kalmasının ardından nüfusunun göçe maruz kalmasının yanında, işgalden sonra bölgede bulunan; 133 büyük ve orta işletme, 20 tıp müessesesi, 217 kültür ocağı da tahrip edilmiştir.2 Laçın 1923 yılında adı Abdallar köyü iken kent statüsünü, 1926 yılında da bugünkü adını almıştır. Günümüzde Ermeniler tarafından “Berdzor” olarak adlandırılan Laçın’ın kent ve civarı Laçın koridoru olarak Dağlık Karabağ'ın Ermenistan ile bağlantısını sağlamaktadır. 2008'de 12.085 nüfusa sahip olduğu tahmin edilmektedir. Laçın rayonu ise, 1992'den bu yana Ermenilerin kontrol altındadır ve de facto Dağlık Karabağ Cumhuriyetinin Kaşatag ilinin bir parçası olarak yönetilmektedir. Laçın Koridoru ise Mayıs 1992'de Karabağ Ermeni güçleri tarafından açılan Ermenistan Cumhuriyeti ile de facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni birbirine bağlamış ve 1994'te imzalanan Karabağ Savaşı'nın ateşkes anlaşması ardında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin kontrolü altına girmiştir. Fakat resmî olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Laçın Rayonu'nun bir parçasıdır. Yüzölçümü 1.360 km

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com