Azerbaycan Karabağ olayları

Azerbaycan topraklarının Ermeniler tarafından işgali, bir başka deyişle günümüzün Karabağ sorununun temellerini 19. yüzyıla kadar götürmek mümkün olsa da esasında Dağlık Karabağ sorunu bütünüyle Bolşevik devriminden sonra 1918 yılı 27 Mayısında Gürcistan’ın, 28 Mayısta Azerbaycan ve Ermenistan’ın bağımsızlık kazanması neticesinde, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan hükümetine karşı ayaklanmasıyla ortaya çıkmıştır. 1920 yılında Kafkasya Komünist Parti Merkez Komitesi, Karabağ’a özerklik statüsü verilmesi şartıyla Azerbaycan’a bağlı kalmasını onaylamış ve Mayıs 1923’te Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi kurulmuştur. Fakat bu da çözüm yolunda bir etki göstermemiştir.

Ermeniler ile bunu kabul etmeyen Azerbaycanlılar arasında başlayan ve sonra Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında çatışmaya dönüşen bir savaş meydana gelmiş ve bu savaş Ermenilerin Türklere karşı Hocalı Soykırımını gerçekleştirmesine kadar gitmiştir. Tüm bunların sonucunda 1988-1994 yılları arasında, bilhassa Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlı Dağlık Karabağ Özerk Bölgesinin Ermenistan-Sovyet-Sosyalist-Cumhuriyeti'>Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlanmasını isteyen

arasında değişen Azerbaycanlı, Ermenistan ve işgal edilen bölgeden Dağlık Karabağ dışındaki Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına, 230.000 Ermeni ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nden, daha çok Ermenistan Cumhuriyetine göç etmek durumunda kalmıştır. 1994 yılına kadar süren savaşta sayısı 800.000-1.000.000

halkoylaması sonucuna göre 6 Ocak 1992'de bağımsız olan fakat Ermenistan dâhil, hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş tarafından tanınmayan bir devlet bulunmaktadır. Günümüzde Dağlık Karabağ ve çevresindeki 7 il Ermeni işgali altındadır ve bölgede “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” adında 10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com