Hocalı soykırımı

Ermeni Güçler tarafından, 1992 yılının 25’ini 26’sına bağlayan Şubat gecesi, tarihe, insanlığın kara sayfalarından biri olarak geçmiştir. Bu tarihte Ermenistan silahlı birlikleri, Azerbaycan’ın dağlık Karabağ bölgesindeki yerel Ermeni silahlı grupları, savaşın bütün norm ve kurallarını hiçe sayarak eski SSCB, yeni BDT’nin 366. Motorize Alayının teçhizat ve askerlerinin katılımıyla, Hocalı’da tarihte benzeri olmayan trajik olayları aratmayacak şekilde, 613 sivili günahsız bir şekilde katletmiştir. Lidisa, Oradur, Hatın, Bosna, Ruanda, soykırım ve katliamlarını aratmayacak, insanlık tarihine kara harflerle yazılmış Hocalı hadisesi, Azerbaycan halkının 20. yüzyılda karşılaştığı facialardan biri haline gelmiştir.

Soykırım kavramının hukuksal açıdan genel kabul gören tanımı, 9 Aralık 1948 tarihinde 260 A(III) sayılı kararla kabul edilen ve 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletlerin “Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmesi” ile tanımlanmıştır.

Hocalı’da yaşananları sözleşme tanım ve hükümlerini esas alarak değerlendirirsek, olayların sözleşmenin 2. maddesinin 5. Bendinin ilk iki: a) Gruba mensup olanların öldürülmesi ve b) Grubun mensuplarına ciddi şekilde bedensel ve zihinsel zarar verilmesi, bentleri ile tamamen örtüşmektedir.

 Meksika Senatosu, Pakistan Senatosu, Kolombiya Parlamentosu, Çek Cumhuriyeti Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin Teksas, New Jersey, Massachusetts, Georgia eyaletlerinde kabul edilen kararlarda Hocalı Katliamı “soykırım” olarak nitelendirse de, tüm dünyanın gözleri önünde meydana gelen Hocalı Katliamı'na, uluslararası kurumlar sessiz kalmayı tercih etmiş ve geri plandaki Rusya’nın Kafkasya plancılığı ve Rus-Ermeni Kafkas politikası görmezden gelinmiştir. BM Güvenlik Konseyi 1993'de 4 karar kabul etmiş olsa da, bu kararlar Hocalı Katliamı ile ilgili değil, “Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesine” yöneliktir. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise olayı Dağlık Karabağ içerisinde yapılan en büyük katliam olarak nitelemiştir.

Esasında katliamı özetleyen sözler, o günlerde Hocalı Katliamını gerçekleştiren, bugünkü Ermenistan cumhurbaşkanı ve süreç içerisinde Karabağ'da Ermeni güçlerine kumandanlık yapmış Serj Sarkisyan'ın İngiliz araştırmacısı ve yazarı Thomas De Waal'a söylediği kan dondurucu cümlelerdir:

“Hocalıdan önce, Azerbaycanlılar bizim şaka yaptığımızı sanıyordu, Ermenilerin sivil topluma karşı el kaldırmayacaklarını sanıyorlardı. Biz bunu (stereotipi) kırmayı başardık. Olay işte bu kadar...” Koptaş -Thomas De Wall’dan aktarımla-, 28 Şubat 2013.) 
haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com