1948-1952 yılları arasında Ermenilerin yapmış olduğu soykırım

İkinci Dünya Savaşından sonra Ermeniler, Moskova’nın ve diasporanın desteğiyle toprak iddialarını yeniden su yüzüne çıkarmaya başlamıştı. Stalin’in Türkiye’den toprak ve boğazları istemesinin bir parçası olarak “Ermeni kozu” yeniden işlerlik kazanmaya başlamıştı. Stalin, 1943 yılında tahran konferansında İran’da yaşayan Ermenilerin Ermenistan’a nakledilmelerinin iznini müttefiklerden ve İran’dan alır.

1945 yılının Kasım ayında Ermenistan-Komunist-Partisi'>Ermenistan Komünist Partisi Merkezi Komitesinin Birinci Sekreteri K. Harutyunov, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a birleştirilme rızasıyla Stalin’e bir mektup gönderir. Stalin bu mektupla ilgili görüşlerini almak için Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesinin birinci sekreteri M. C. Bagırov’a gönderir. Konu, Bagırov’un objektif, tarihe dayalı kapsamlı ve bilimsel cevap mektubundan sonra kapanmış olur. Fakat Stalin’in A. Mikoyan’ın anti-Türk oyunlarının bir sonucu olarak 1948-1953 yıllarında Stalin’in imzaladığı karar doğrultusunda, 1948 yılının Mart ayının sonunda SSCB Bakanlar Kurulu söz konusu karara ek olarak 2.1 kararı kabul ederek Azerbaycan Türklerinin tehcir programını gerçekleştirmiş olur.

Merkezde ve makamlarda alınan gizli ve açık kararlardan sonra sayı bakımından yüz binle başlayıp yarım milyona kadar ulaşan Azerbaycan Türkü, Ermenistan’dan Azerbaycan’a göç ettirilmiştir. Böylelikle Azerbaycan Türkleri tarihi anavatanından göç ettirilmiştir. Farklı yaşam, yerleşim, hava-su, iklim şartları, göçe zorlanmış binlerce Türkün ölümüyle sonuçlanmıştı. 1953, Stalin’in ölümüne kadar sürüp giden bu azaplı göçün istatistiği arşivde belgelenmiştir. 

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com