1905 yılında Azerbaycan’da Ermenilerin yaptığı ilk soykırım

Senatör Kuzminskin’nin belirttiğine göre Ermenilerin Bakü’ye topluca gelişi 19. yüzyılın son 10-15 yılına tekabül etmekte ve Ermeni nüfusu bu dönemdeki artışlarla şehrin %18’ini oluşturmaktaydı.

Bu yüzyılın başlarında Bakü’de petrol sanayinin hızla gelişimi ve bununla ilgili olarak Rus sosyal demokrat ve devrimcilerle birlikte Ermenilerinde Hınçak ve Taşnak örgütleri ortaklaşa sosyal demokrat ve devrimci işçi partileri kurmuştur.

Bu tarihlerden itibaren Taşnak üyelerinin Ermeniler tarafından silahlandırılarak Osmanlı İmparatorluğu aleyhine eylemlere gönderildiği Kuzminskin tarafından belirtilirken, Ermeni-Müslüman çatışmaları da ilk kez 1905-1906 yılları arasında Bakü şehrinde başlamıştır. Ağa Rza Babayev adlı bir Azerbaycanlı Türkü öldüren Ermeniler, aynı zamanda tüm Güney Kafkasya’daki çatışmalarında fitilini ateşlemişlerdir.

Bakü valisi M. Nakaşidze konu hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlamıştır. Vali raporunda, “Ermenilerin çatışmaları kendilerinin başlatmasına karşın her fırsatta mağdur gibi davrandıklarını ve Müslümanlar tarafından kıyıma uğradıklarını söylemekle beraber, Taşnak üyelerinin amaçlarına ulaştığını ve kendi rezilliklerini saklamak için çeşitli propaganda ve basın yoluyla tüm dünyayı ve hatta kendilerini bile kandırmaya çalıştıklarını” yazmıştır.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com