Ermeni terörünün nedenleri ve sonuçları

19. yüzyılın ilk yarısında Rusya İmparatorluğu Güney Kafkasya’yı işgal ettikten sonra rejimi sıkı tutmak amacıyla muhtelif vasıtalardan istifade etmiş, Kuzey Azerbaycan’ın işgali bittikten sonra ise, Azerbaycan halkının yaşadığı arazilerdeki etnik vaziyeti değiştirmek için Ermenileri ve diğer Hıristiyan halkları bu arazilere iskân ettirmeye başlamıştır. İran ve Türkiye’den nakledilen Ermenileri yerleştirmek için Erivan’da ve Nahçıvan’da iskân komiteleri oluşturulmuştur.

Birinci Dünya Savaşı’nın gidişinde Çarizm hâkimiyet organlarının askeri birliklerin yerleşim birimlerinden kaçan Ermenileri planlı bir şekilde Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesi Azerbaycanlılar arasında rahatsızlığa sebep olmuştur.

Rus ordusu, Ekim Devrimi’nden sonra savaş bitiminde ele geçirdikleri ve toplu halde tuttukları arazileri ve silahlarını ise Ermenilere bırakmış, Bolşeviklerin himayesi ve liderliği ile Ermeniler yeniden Azerbaycanlılara ve diğer Müslüman halklara karşı toplu katliamlar yapmaya başlamıştır. Toplu katliamların coğrafyası Anadolu, Güney Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan, Batı Azerbaycan (şimdiki Ermenistan) ve Borçalı kapsamaktaydı.

gazetesine verdiği demeçte, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a verilmesi konusunda ülke yöneticilerine karşı fikir beyan etmiş ve böylelikle Azerbaycan topraklarında “Büyük Ermenistan” kurma planlarını hayata geçirmek için Ermeni siyasetçileri faaliyetlere başlamışlardır.Humanite80’li yılların başlarında Azerbaycan’ın Kazak ve Gedebey şehirlerinde binlerce hektar arazi Ermenistan’a verilmiştir. Gorbaçov’un müşavirlarinden biri olan Ermeni asıllı A. Aganbekyan 1987 yılının Kasım’ında Paris’te

Ermeni terörü ve bunun neticesindeki tecavüzünün Azerbaycan oldukça büyük zararları oldu. Bir milyon fazla insan kendi vatanları dışında sürgün hayatı yaşamaya başladı. Karabağ’da yaşayan 52.000 Azeri Türk’ü öz vatanlarından ayrı düştü. Azerbaycan topraklarının %20’si işgal edilmiş oldu.

İşgal edilen yerlerde Ermeni terörist birlikleri 927 kütüphane bulundurulan 4 milyon 600 bin eski elyazması ve baskı kitapları yaktılar, 2220 medeniyet evini dağıttılar. Ermeni tecavüzünü durdurmak için Azerbaycan Devleti birçok uluslararası örgüte başvurmuş olsa da yine de bir çözüm alınamamıştır.

 

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com