Ermeni terörünün ortaya çıkmasının ardındaki büyük güçler

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Ermeni meselesinin ortaya çıkışının asıl nedeni, Osmanlı Devletini parçalamak isteyen devletlerin dış politikalarıdır. Fransız ihtilali ile Avrupa’da başlayan milliyetçilik akımının da olumsuz etkisi olmuştur. Çarlık Rusya’sı, kendi kontrolünde kurulacak bir Ermeni devleti ile “sıcak denizlere inmek” hayalini gerçekleştirmek istiyordu. İngiltere ise Doğu Anadolu’da kurulacak bir Ermeni devleti ile Rusya’nın güneye inmesini engellemek istemiştir. Bu nedenle Ermenilere yardım ve destekte bulunmuştur.

Ermeniler, Avrupalı devletlerin ve Rusya’nın kışkırtması ile ilk kez 1877-1878 Osmanlı Rus Harbinde ( 93 Harbi) isyan ettiler. Ermeni çeteleri, Rus kuvvetleri ile birlikte hareket ettiler. Savaş sonunda 3 Mart 1878 Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın 16. maddesi ile Doğu Anadolu’da ıslahat yapılması ve Ermenilerin Kürtler ve Çerkezlere karşı korunması istenmiştir. Daha sonra 13 Haziran 1878’de Berlin Kongresi toplanmış ve 13 Temmuz 1878’de Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Berlin Antlaşmasının 61. maddesi ile Ermeni meselesi uluslararası bir problem olarak artık gündeme girecektir. Ermeni meselesi bu tarihten itibaren Avrupalı devletlerce sürekli olarak istismar edilecek ve Osmanlı Devletine karşı sürekli olarak kullanılacaktır.
haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com