Varlık Vergisi

Varlık Vergisi kanununun birinci maddesinde vergiyle ilgili olarak şu cümleler yer almaktadır: “Servet ve kazanç sahiplerinin servetleri ve fevkalade kazançları üzerinden alınmak ve bir defaya mahsus olmak üzere “Varlık Vergisi” adıyla bir mükellefiyet tesis edilmiştir.

11 Kasım 1942 günü TBMM’de görüşülerek kabul edilen 4305 sayılı “Varlık Vergisi Kanunu” sadece iktisadi değil, siyasi ve kültürel açılardan da önemli bir uygulamadır. İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda, ülkedeki dar boğazdan kurtulmak amacıyla ortaya atılmış olan bu çözüm ilk kez Şükrü Saraçoğlu’nun ekonomide ağırlığın Türklere verilmesi isteğiyle 1940 yılı Kasım ayında CHP gizli oturumunda gündeme alınmıştır. Çıkartılan bu yasayla aslında temelde: Enflasyonla mücadele için tedavülden para çekmek, savaş yıllarında çatışma üzerinden “servetini arttıranlardan” vergi almak ve devlet gelirini arttırmak amaçlanmıştır.

Şükrü Saraçoğlu varlık vergisinin amacını TBMM’de şu cümlelerle açıklamaktadır:

“Bu kanun ile takip ettiğimiz hedef tedavüldeki paraları azaltmak ve memleket ihtiyaçlarımıza karşılık hazırlamaktır. Bu böyle olmakla beraber bu kanunun tatbikinden, Türk parasının kıymetlenmesi, muhtekirler üzerinde toplanan halk düşmanlığının silinmesi, vergileri ödemek için bizzazure satışa çıkarılacak malların fiyatlarında bir itidal husule getirmesi gibi tali faydaların tahassül etmesi de imkân haricinde addedilemez.” (Karabulut, 2005, s. 327.)

 15 Mart 1944 tarih ve 4530 sayılı “Varlık Vergisi Bakayasının Terkinine Dair Kanun” ile o tarihe kadar tarh edilmiş, ancak tahsil edilememiş vergilerin silinmesiyle “Varlık Vergisi” uygulaması ortadan kalkmıştır. Bu vergi kanunu ile toplam 314.900.000 TL vergi tahsil edildi. Bu sayının %70'i İstanbul'da toplanmış ve toplam tahsilat, 394 milyon TL olan 1942 devlet bütçesinin %80'ini bulmuştur. 1935 sayımında Türkiye nüfusuna oranı %1,98 olan gayrımüslim azınlıkların nüfusu ise, vergiden sonra başlayan göçler nedeniyle 1945'te %1,56'ya ve daha sonra da 1955'te %1,08'e düşmüştür.

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com