Ermeni Tehcirinin nedenleri ve sonuçları

Tehcir, Arapça hicret; göç etmekten, göç ettirmek manasını da taşır.

Osmanlı Devletinin varlığı ve insanlarının güvenliği için savaş hali bulunan köy ve kasabalarda ikamet etmekte olan Ermenilerden nakli gerekenlerin, tespit edilen iskân mahallelerine zarar görmeden ulaştırılmaları ve yerleştirilecekleri bölgelerde güvenliklerinin temin edilmesi ise o dönemin kısa bir tehcir özetidir.

Ermenilerin yerlerinin topluca değiştirilmesi fikri de Van isyanı üzerine ortaya konmuştur. Daha önceleri komiteci ve bölge halkına zarar veren Ermeniler uzaklaştırılmasına rağmen, Van isyanı bu defa Ermenilerin toplu bir şekilde yerlerinin değiştirilmesi konusunu gündeme getirmiştir.

cümleleriyle başlayan bir yazı göndererek tehcirin ilk sinyalini vermiş, daha sonra durumun nezaketinden ötürü geçici bir kanun çıkmadan ve Meclis kararı olmadan tüm sorumluluğu üzerine alarak Ermeni tehcirini başlatmıştır. “Van Gölü etrafında ve Van Vilayetince bilhassa malum olacak mevaki-i muayenedeki Ermeniler isyan ve ihtilal için bir ocak halindedirler. Bu halkın oradan kaldırılarak isyan yuvasının dağıtılması fikrindeyiz…” Dâhiliye Nazırı Talat Paşa, Ermeni faaliyetlerinin tahammül edilemez bir hal alması üzerine Başkumandanlıktan Dâhiliye Nezaretine evvela

Sonuç olarak Talat Paşa 15 Mart 1916’da idari ve askeri maslahat gereği bundan böyle ne sebeple olursa olsun hiçbir Ermeni’nin sevk edilmemesini bildirerek sevk ve iskân işlerine son vermiştir. Osmanlı, İngiliz, Alman ve Amerikan arşivleri Birinci Dünya Savaşı boyunca beş yüz bin civarında Ermeni’nin o zaman savaş bölgesi içinde bulunmayan Suriye ve Irak topraklarına tehcir edildiğini göstermektedir. 350-500 bin civarında Ermeni ise çeşitli nedenlerle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden Kafkaslara gitmişlerdir. 400-500 bin civarında Ermeni ise Osmanlı Devleti sınırları içerisinde kalmıştır.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com