İttihat ve Terakki liderlerinin Ermeniler tarafından katlinin nedenleri

Taşnakların içinde yer alan ve NEMESİS adı verilen hareket, 1915 tehcirinin “intikamını” almak amacıyla 1919 yılında İstanbul ve Erivan’da çalışmalara başlamış ve Erivan’da toplanan Batı Ermenistan II. Kongresi’nde Cemal Paşa, Talat Paşa, Said Halim Paşa, Bahattin Şakir, Dr. Nazım ve Cemal Azmi Bey gibi Osmanlı yöneticilerini sözde Ermeni soykırımından sorumlu tutarak, gıyaben “idama” mahkûm etmiştir. Bilindiği üzere Nemesis, eski Yunan efsanelerinde adelet ve intikam tanrısı olarak geçmektedir. Hedeflerinde yer alan ve tehcirden sorumlu tutulan üst düzey Osmanlı yöneticileri için militan timler oluştutulmuş ve opersayonları gerçekleştirmek amacıyla da Amerikalı bir Ermeni olan Hagop Der Hagopyan’ı görevlendirmiştir. Savaş yıllarında kendi memleketlerinden uzakta ve savunmasız durumda olan Osmanlının ve İttihat Terakkinin bu önemli isimlerinden İçişleri Eski Bakanı Talat Paşa, 15 Mart 1921 tarihinde Charlottenburg semtindeki Hardenbergstrasse'deki evinden dışarı çıktıktan sonra Soğomon Tehliryan adlı bir Ermeni terörist tarafından öldürülmüştür. Alman mahkemesi yakalanan teröristi “tehcirde etkilendiği ve bunun tahrik unsuru” olduğu gerekçesiyle bir günlük yargılamadan sonra serbest bırakmıştır. Bunun neticesinde katil “Ermeni ulusal kahramanı” ilan edilmiştir.

Cinayetler Talat Paşa’yla sınırlı kalmamış, Said Halim Paşa 5 Aralık 1921’de Roma’da evinin önüne geldiği sırada arabadan inerken Arshavir Shirakian adlı terörist tarafından, Bahattin Şakir ve Cemal Azmi Beyler ise 17 Nisan 1922’de Berlin’de vurularak öldürülmüştür. 25 Temmuz 1922’de ise Cemal Paşa Türkiye'ye dönme hazırlıkları içindeyken Tiflis’te Karakin Lalayan ve Sergo Vartanyan adlı iki Ermeni komitacı tarafından öldürülmüştür.

1926'da Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Ermeni çeteciler tarafından siyasi nedenlerle öldürülenlerin ailelerine yardım etmek için bir yasa çıkarmış ve Meclisin kabul ettiği listede yer alan Talat Paşa, Cemal Paşa, Cemal Azmi Bey, Cemal Paşa’nın yaveri Süreyya ve Nusret Beyler ve Sait Halim Paşa ile birlikte Bahattin Şakir gibi isimlerin ailelerine yardım yapılmıştır.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com