Türk-Ermeni münakaşası bağlamında mukatele (karşılıklı kırım)

Kelime anlamıyla mukatele, “katl” yani öldürmekten gelmekte, karşılıklı vuruşma, birbirini öldürme, boğazlaşma yahut savaş, harp manası taşımaktadır.

Mukatele bizim için aynı zamanda 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında etnik zeminde rol oynayanların faaliyetlerini özetler nitelikte bir kelimedir.

1896 yılında Van’da İngiliz ve Rus konsoloslukların teşvik, maddi destek ve silah yardımıyla Ermenileri ayaklandırması ve bu ayaklanmayı organize eden Taşnak Komitesinin de taşkınlıklarıyla aynı yılın 26 Ağustosunda Troşnak Komitesi Osmanlı Bankasını basmış Babıâli’ye yürümüş, Türk zaptiyeler olaya hâkim olunca, Fransız gemileriyle Galata’dan kaçmışlardır.

Sultan Abdülhamit 7 maddelik “Troşnak Komitesinin Ermenilere karşı özgürlük talebini” reddetmiştir. O yıllardan başlayarak Ermenilerin, Birinci Dünya Savaşını dâhil etmekle beraber bir milyondan fazla insanın öldürdüğü iddia edilmektedir. 1904 2. Sason İsyanında 1000 kişi ölmüş, Padişah Sultan Hamid’e suikast düzenlenmiştir. Meşrutiyetin ilanından bir sene sonra Adana’da 25 Nisan 1909’da Ermeniler büyük bir katliam gerçekleştirmişlerdir.

İttihat ve Terakki partisi, balkan savaşları ve Birinci Dünya Savaşında Divan-ı Harp kurdurmuş, elliye yakın Türk ve bir Ermeni idam edilmiştir. 30 Mayıs 1915 tarihli göç kararnamesine (Sevkiyat Kanunu) uymayan 2000 civarında insan idam edilmiştir.

1918 yılına gelindiğinde ayrı ayrı Ermeni ve Azerbaycan Cumhuriyetleri kurulmuş ve hem bu hem de ilerleyen yıllarda Ermeni terörü ve soykırım faaliyetleri devam etmiştir.
haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com