Ermeni Sorununun ortaya çıkmasına neden olan iç meseleler

Nurşen Mazıcı “Uluslararası Rekabette Ermeni Sorununun Kökeni 1878-1920” adlı kitabında iç dinamiklerden şu şekilde söz etmektedir:

1. Fransız Ayaklanmasıyla birlikte ulusçuluk akımlarının ortaya çıkması buna bağlı olarak çok etnik yapılı, Osmanlı İmparatorluğunun zayıflaması.

2. Bu dönemde, II: Abdülhamit yönetiminin baskılı oluşu, aşırı merkeziyetçiliğe yönelmesi ve devlet otoritesinin imparatorluğun batısında olduğu gibi doğusunda da yeterince etkili olamaması.

3. Bunların sonucu, Anadolu’da rejim karşıtı yerel örgütlerin ortaya çıkması, öbür Osmanlı uyrukları gibi Ermenilerin de çeteciliğe başlamaları.

4. Tanzimat sonrası batıya açılma fırsatının doğuşu ve Jön Türklerin Avrupa ülkelerinden etkilendiği kadar, Ermeni gençlerinin de etkilenmesi.

5. Bab-ı Ali ve Saray’ın terör olaylarının küçümseyerek, gereken önlemleri zamanında alamaması,

6. Yabancı anaparaların imparatorluk içinde yoğunlaşması, yabancı yatırım ve ayrıcalıkların denetimsiz ve çok büyük olması, buna bağlı olarak Osmanlı ekonomisinin darboğaza girmesi, batılı ülkelere aşırı derecede borçlanması.

7. Dış ticaretin, Hıristiyan uyrukluların elinde bulunması ve zamanla bunun hemen hemen tümünü Ermenilerin ele geçirmelerinden ötürü, Ermenilerin yabancı ülkelerle doğrudan bağlantı kurabilme olanağının oluşu.

8. İmparatorluk içinde Ermenilerin öbür uyruklara oranla daha ayrıcalıklı bir durumda bulunmaları (söz gelimi İmparatorlukta yalnız Ermenilerin ulusal tüzüğü vardır.)

Bütün bu araştırmalar, emperyalist güçlerin oynadıkları Bizans oyunlarının küçük bir parçasıdır. Büyük tablo ise, hepimizin bildiği gibi daha da vahimdir. 

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com