Millet-i Sadık olarak adlandırılan Ermeniler’in Osmanlı Devletine karşı çıkması ve isyana kalkışmasının temeli

Rönesans hareketliliği ile çağı yakalayan Batılılar, insana yönelik bilim-sanat arayışlarında 800 yıl bütün bu insani değerlerin üzerinde etkili olan Hıristiyanlık konseptinde de reform hareketi başlatmıştı. Tedriçle Hıristiyanlık, Tanrı ve insan, inanç ve dünya aksanlı değerler için “ince ayar unsuru olmaktan çıkarılmış” (A. Yuvalı) ve Batının istediği mecraya yöneltilmiştir. Bu ince ayarı anlamak için Rönesans’tan sonraki yüzyılda oluşmaya başlayan kapitalizmin ilk çağlardan itibaren ve hedefi ilk önce doğu ülkeleri olan istilanın, sömürünün özüne bakmak yeterlidir.

Kültürden, bilimden değil de işgalden, soygundan, sömürüden, intikamdan başlayan bu strateji, zaman zaman kültürü, bilimi, dini, tarihi de kendi aracına dönüştürmeye başlaması “Ermeni meselesi”nin ortaya çıkmasının nedenlerinden belki de ilkidir.

Ermeniler, başlangıçta Roma kilisesinin öğretileri çerçevesinde inançlara sahip bir toplulukken, beşinci yüzyılda çıkan bir fikir ayrılığı neticesinde kendi kiliselerini kurmuşlar ve kurdukları bu kiliseyi de kendi inançları çerçevesinde şekillendirmişlerdir. I. Petro zamanında Rusya, Ermeni kilisesini kontrol altına almaya başlar ve Ermenilerden politik olarak yararlanmaya başlar. Rus-İran savaşından hemen sonraysa 40 bin Ermeni Rusya tarafından göç ettirilir. 1828 İran-Rus Türkmençay Antlaşması ile de Ermeni kilisesini tamamen ele geçiren Rusya, bu tarihten itibaren Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenileri kendi devletlerine karşı kışkırtır. Böylece Ermeni kilisesi eliyle Osmanlı Devletindeki Ermeni karışıklıkları artmış olur. 

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com