Türk-Ermeni İlişkileri bakımından 93 Harbinin sonuçları

olarak bilinir. Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan savaş, hem Osmanlı Devleti'nin batı sınırındaki Tuna (Balkan) Cephesi'ne, hem de doğu sınırındaki Kafkas Cephesi'ne yayılmıştır. Savaşa hazırlıksız yakalanan Osmanlı Devleti, savaş sonunda çok ağır bir yenilgi almıştır. Bununla beraber Ermeniler, Balkan Hıristiyanlarına özenmeye başlamışlar, Bulgarlar ve Bosna-Hersek adına o tarihlerde ayağa kalkan Avrupa’nın kendileri ile de ilgileneceklerini düşünmüşlerdir.93 Harbi”93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden dolayı Osmanlı tarihinde “

Osmanlı Ermenileri için 93 Harbi tam anlamıyla bir fırsat olmuş ve Rus orduları Doğu Anadolu’yu işgal edince yerli Ermenilerden bir kısmı onlarla işbirliği yapmış ve Rus işgal kuvvetlerinin hizmetini girmiştir. Bu savaşla birlikte İstanbul’daki Ermeni aydınları ve kilisenin de tavrı değişmiş, savaşın başında padişaha bağlı görünen Ermeniler, Osman Paşa’nın aslında tarihe geçen şanlı Plevne savunmasının ardından yenilmesiyle birlikte Padişaha ve orduya olan bağlılıklarından caymışlardır.

Doğu Anadolu’daki Rus işgali sırasında Ermeni esnaf ve tüccarların işleri artmış ve Ruslarla Ermeniler bu işgal boyunca ortak ticaret yürütmüşlerdir.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com