Osmanlıdaki ünlü Ermeni besteciler

Osmanlı döneminde yaşamış Ermeni bestecilerin birçoğu Türk besteciler gibi Türkçe eserler vermişlerdir. Sarayda bulunan bu bestecilere, “Ağa” denmekteydi. 1797-1869 yılları arasında yaşamış Hammamizade Dede Efendi, onun öğrencisi olan Dellalzade İsmail Efendi’den ders alan 1836-1885 yılları arasında yaşamış Nikoğos Ağa ile 1858-1927 yılları arasında yaşamış Tatyos Ağa bunların arasında gösterilebilir. Nadir Şah ve I. Mahmud’un sarayında hoca olarak görev almış ve Ermeni harfleriyle Türkçe metinler yazmış Tanburi Küçük Artin Osmanlı musikisinde önemli bir ekol olmuş hatta Osmanlı’nın İran elçilik heyetine dâhil edilmiştir.

1768 İstanbul doğumlu Hamparsun Limonciyan ise Türk musikisi alanında bilinen 27 şarkı, 11 peşrev ve 9 semai, bunun yanı sıra 20 kadar da Ermenice ilahisi bulunan bestekârdır. Ermeni kuyumcu ailesi Düzyanlara tarafından himaye gören Limonciyan, burada Hagop Çelebi Düzyan (1793-1847) ve Zenne Bogos'un (1746-1826) öğrencisi olmuş, aynı zamanda Beşiktaş Mevlevihanesi’ne de devam ederek Türk musikisi hakkındaki bilgisini geliştirmiştir. Kendisi de bir Mevlevi ve müzisyen olan III. Selim tarafından saraya davet edilen Limonciyan Ortaçağ Ermeni Kiliselerinde kullanılan Khaz Sistemine dayalı, genel “Hamparsum notası” olarak bilinen bir notasyon geliştirerek, bunun Klasik Türk Müziğinde kullanılmasını sağlamış; böylece Türk müziği eserlerinin kaydedilerek günümüze ulaşmalarında çok önemli bir rol oynamıştır.

Bir başka besteci Bimen Şen (Dergazaryan) ise Bursa doğumludur ve 1872-1943 yılları arasında yaşamıştır. Rahip bir babanın oğlu olarak ilk müzik eğitimini kilisede alan Bimen Şen, 1884 yılında Hacı Arif Bey onu dinlemek için Bursa’ya gitmiş ve Bimen onun tavsiyesiyle İstanbul’a gelmiştir. Biri Çanakkale için olmak üzere 3 marş bestelemiştir. Bimen Şen, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından da birçok kez Ankara’ya ve Dolmabahçe Sarayına çağrılmıştır.

Süleyman Nazif onun için:

 Öperiz ağzını hep Bimen-i üstadımızın” beyitini yazmıştır.“Ebedî nâzımıdır san'at-ı feryâdımızın

 

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com