Tarihte Ermeniler

Tarihte Ermenistan neresidir, nerede başlayıp nerede biter bunun cevabını vermek son derece zordur. “Ermeni” kavramı ve etnonimi hakkında oldukça çeşitli görüşler bulunmaktadır.

Ermeni tarihçilerin bir kısmı, M.Ö. VI. yüzyılda kuzey Suriye ve Kilikya bölgesinde yaşamış Hititlerden olduklarını, diğer bir kısmı ise Nuh’un oğullarından Hayk’a dayandıklarını iddia etmektedir. İngiliz tarihçi David M. Lang’ın belirttiğine göre, Eski Yunan yazarı Strabon; Ermenileri, Yunanistan’ın kuzeyindeki Fessalilerden çıkma bir kavim saymış, “Armenia” adının da Fessalili Armenus’tan geldiğini söylemiştir. Diğer etnik araştırmalardan biri de “Hay-Hayasdan” ismi üzerine bina edilmektedir ki, Feridun Ağasıoğlu Cemilov birçok makalesinde bu konuyu geniş bir biçimde ele almış ve halkın kendi içindeki ulusal adının bin yıl boyunca yaşadığını, nadir hallerde unutulduğunu belirterek asıl adı Hay olan bugünkü Ermenilerin kendilerine Hay; biz Türkler ve başkalarının Ermeni dediklerini belirtmiştir.

Hint-Avrupa teorisi de Ermenilerin kökeni hakkında ileri sürülen görüşlerdendir. Buna göre Hint-Avrupalı ırklarla birlikte onlarında küçük Asya’ya göç ederek M.Ö. VII. yüzyılda bu dağlık yöreye yerleştikleri iddia edilmekteydi.

Herodotos çağında (M.Ö. V. yüzyıl) Fırat doğusunu yurt edinmiş Ermeniler, Phryglerin bir kolu olan ön Ermenilerle aynı bölgedeki daha eski toplulukların birbirine kaynaşarak oluşturduğu bir halk niteliğindeydi. Bu karışımın içinde Hurriler gibi güneydoğu Anadolu halkları ve Kafkas kökenli halkların yanında örneğin Van yöresinin eski halkı Urartular ve Bitlis güneydoğusunda yaşayan dağlık bölgede yaşayan Kardukh halkı da bulunmaktaydı.

Sonuç olarak, sırasıyla bakıldığında Ermenilerin sırasıyla Pers, Makedon, Selekit, Roma, Part, Sasani, Bizans,Arap ve Türklerin hakimiyeti altında yaşadıkları görülmektedir. 

Kaynak:

Kamil Veli Nerimanoğlu, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 60,s. 102-141

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com