Hayırseverler Derneği (Benevolent Union)

Hayırseverler Derneği (Benevolent Union) 1860 yılında İstanbul’da Kuruldu. Amacı Kilikya’yı yükseltmekti.  Üyeleri arasında bulunan Hasip Şişmanyan ve Mıgırdıç Beşiktaşyan’ın Zeytun olaylarında rol oynadığı söylenmiştir.

 

Kaynakça

(Fahir Armaoğlu, 19.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, s.806.)

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com