Abdullah Biraderler

Abdullah Biraderler olarak tanınan Kevork Abdullah, Hovsep Abdullah, Viçen Abdullah adındaki üç Ermeni kardeştir. 1858 yılında Alman fotoğrafçı Rabach'ın stüdyosunu satın alırlar. Daha sonra Pera'ya yerleşirler. 1863 yılında, İstanbulda Osmanlı İmparatorluğunun tarımsal üretimlerinin ve el sanatlarının sergilendiği bir sergi açılır. Burada Abdullah Biraderler ilk kez fotoğraflarını sergileme imkanını yakalarlar. Yine aynı yıl içerisinde Sultan Abdulaziz'in fotoğrafçısı olarak seçilirler. Daha saray fotoğrafçılığı görevlerini II. Abdülhamid döneminde de sürdürürler. Dönemin en iyi fotoğrafçıları olarak bilinmelerine rağmen başka fotoğrafçılarla rekabete girdiler. Bunun sonucunda Paris Uluslararası Sergisine katılarak Osmanlı fotoğrafçılığının en seçkin örneklerini vererek büyük bir yankı uyandırırlar. 

Abdullah Biraderlerden sonra Vassilaki Kargopoulo saray fotoğrafçısı olarak seçilir. Bunun sonucunda Abdullah Biraderler portre fotoğrafçılığına yönelirler ve maddi zorluklar ile karşılaşırlar. 1886 yılında Kevork Abdullah ve Hovsep Abdullah Kahireye yerleşirler ve orada bir stüdyo açarlar. İki kardeş Nil seyahati boyunca Mısır Hıdivi Tevfik Paşaya refakat ederler. Böylece iki kardeş yolculukları boyunca yeni fotoğraflar çekip maddi kaynak sağlarlar. Bu sırada Viçen Abdullah Osmanlı İmparatorluğundadır. II. Abdülhamid Han 1893 yılında Amerikan Kongre Kütüphanesine Osmanlıyı tanıdan 51 adet albüm gönderir. Bu fotoğrafların ise büyük bir kısmını Viçen Abdullah çekmiştir. Kevork Abdullah ise Kahirede kurmuş olduğu stüdyosunu bir süre daha çalıştırmış fakat daha sonra maddi zorluklardan dolayı devretmiştir.

Kaynakça

(http://www.obarsiv.com/dokumantasyon/fotvekart/osmanli_fotsanati.html)

 

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com