Garo Kürkman

Garo Kürkman, Osmanlı İmparatoruğu dönemi Ermeni ressamıdır. Batıda eğitim görmüş, Pariste 2 yıl kalmış daha sonra ise Yervant Osgan'ın hem Sanay-i Nefise heykel hocalığını hem de okul müdürü yardımcılığını yapmıştır. Garo Kürkman'ın birçok eserinin yanında ''Ermeni Ressamlar'' adlı birde kitabı bulunmaktadır. Kitap da Sanay-i Nefise Mektebi'nin çalışmalarının yanısıra  Ermeni ve Türk resamlarının çalışmaları da yer almaktadır. 

Garo Kürkman ressam olmasının yanında Nümizmattır (Para Uzmanı). Eserleri arasında yer olan Osmanlı Gümüş Damgaları kitabı Osmanlı dönemi gümüş damgaları konusunda yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com