Ermenice

Ermenice ( İngilizce: Armenian Language, Ermenice: ??????? (Hayeren)), Ermeni halkının kullandığı dildir. Ermenice, Hint- Avrupa dil ailesi kökenli olup, bu ailenin bağımsız bir alt grubudur. Ermeni alfabesi (????? ???????? - ????? ????) 405 yılında Aziz Mesrop Mashtots tarafından oluşturulmuştur.  En eski Ermenice olan Grabar (Kırapar), günümüzde sadece bazı din adamları tarafından konuşulmakta ve anlaşılabilmektedir. Bunun için verilen ilk eserler eski Ermenice ile oluşturulmuş ve bu metinler 5. yüzyılda aittir. Ermenicenin, Doğu Ermenicesi ve Batı Ermenicesi olarak 2 farklı lehçesi bulunmaktadır. Doğu Ermenicesi, Ermenistan ve uluslararası arenada tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyetinin resmi dili olarak kullanılmaktadır. Batı Ermenicesi, Türkiye'de ve Ermeni Diasporasındaki Ermeniler tarafından konuşulmaktadır.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com