Armenakan Partisi

Armenakan Partisi, 1885 yılında Van’da öğretmenlik yapan Mıgırdıç Portakalyan’ın öğrencileri tarafından kuruldu. Ortaya çıkan ilk ihtilalci siyasi partidir. Armenakan partisi, Krikoris Terlemezyan tarafından örgütlenmiş ve Khırimyan’ın milliyetçiliğinden etkilenmiştir. Kuruluş sebebi, ihtilal yoluyla Ermenilerin kendi kendini idare hakkını elde etmesini sağlamaktır. Parti amacına ulaşmak için, bütün milliyetçi Ermenileri bir araya getirerek ihtilalci fikirleri yaymış, üyelere silah kullanmayı ve askeri disiplini öğreterek gerilla kuvvetleri oluşturmuş ve bu yolla halkı genel bir harekete hazırlamıştır. Ayrıca bir merkez örgütü oluşturarak ve bölgelerde de bölge komiteleri meydana gelmiştir. 

Partinin kurulmasından birkaç ay öncesinde Mıgırdıç Portakalyan Osmanlı topraklarından sürgün edilmiş, yine aynı yıl içerisinde Marsilya’da Armenia gazetesini yayınlamaya başlamıştır. Potukalya’nın yurtdışında yaptığı faaliyetlerinden özellikle Rusya Ermenileri olmak üzere birçok Ermeni etkilenmiştir. Bu etkileniş sonucunda kısa bir süre sonrasında kendi örgütleri olan Sosyal Demokrat Hınçak Partisi’nin temellerini Cenevre’de atmışlardır.

Yüzyılın sonuna doğru Armenakanların çekirdek kadrosu Sahmanatir Ramgavar ( Anayasal Demokrat) grubuna, bir kısmı Hınçak Komitesine, diğer bir kısmı ise Daşnaktsutyun (Ermeni Devrimci Federasyonu) katıldı.

 

Kaynakça

(Fahir Armaoğlu, 19.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul, s. 806-807.)

(George A. Bournoutian, Ermeni Tarihi (Ermeni Halkının Tarihine Kısa Bir Bakış), Aras Yayıncılık, İstanbul: 2011, s.218-220.)

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com