Sultan Abdülaziz

Abdülaziz, (Osmanlı Türkçesi: عبد العزيز) (doğum: 8 Şubat 1830 – ölüm: 4 Haziran 1876

İslam dünyasının 111. halifesi, Osmanlı imparatorluğunun 32. padişahıdır. II. Mahmut ve  Pertenniyal sultanın oğludur. Selefi olan Abdülmecid'in kardeşidir. 25 Haziran 1861 yılında         kardeşinin ölümü üzerinde 31 yaşında iken tahta geçmiştir. 

Abdülaziz han tahta kaldığı süre zarfında en çok Osmanlı donanmasının yenilenmesi için         uğraştı. Bu sebeple saltanatı süresince alınan birçok dış borç donanmanın yenilenmesi için     harcandı. Yine ordunun diğer bölümlerinde de yenilenme Abdülaziz döneminde yapılmıştı, Osmanlı ordusunun tüm birimleri modern teçhizatlarla donatıldı.

Sultan Abdülaziz, saltanatı süresince yurtdışı ve yurtiçinde birçok yere geziler düzenledi. Yavuz Sultan Selim'den sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk padişah Abdülaziz oldu. Abdülaziz, yurtiçindeki gezilerin yanı sıra yurtdışında da gezilere katıldı.  III. Napolyon'un davetlisi olarak Paris'te ki sergi açılışına katıldı ve sergiden sonra imparatorla temaslarda bulundu. Batı Avrupa gezisi sırasında birçok Avrupa liderleriyle görüşme fırsatını yakalamıştır.

Abdülaziz döneminde batıyla ilişkiler devam etti. Tanzimat fermanı ile hız kazanan batılılaşma hamleleri, bu dönemde de sürdü. Bu kapsamda Avrupa örnek alınarak yeni vilayetler ilan edildi. İstanbul Üniversitesi'nin eğitimi, Fransızca temel alınarak yeniden düzenlendi. Batı Avrupa'dan çıkarak, İstanbul'a ulaşan Doğu Ekspresi'nin son durağı sirkeci garının temelleri bu dönemde atıldı.

Abdülaziz döneminde eğitim alanında da gelişmeler mevcuttur. İstanbul Üniversitesinde yapılan değişikliğin yanı sıra, lise ve sanayi okulları açılmıştır. Orman, madencilik ve tıp alanında hizmet verecek kalifiye elemanları yetiştirmek adına yeni okullar açılmış, döneminde ilk kez posta pulu kullanılmıştır. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmelere paralel olarak Osmanlı Bankası açılmıştır. Bugün ki Sayıştay ve Danıştay kurumlarının temelini oluşturacak kurumlar kurulmuştur. Sahillere deniz fenerleri yaptırılmış ve daha etkili itfaiye teşkilatı oluşturulmuştur.

Döneminde gerçekleşen siyasi olayları ele almak gerekirse, bunların başında özellikle Rus Çarlığının desteklediği Balkan isyanları gelir. 1861-64 yılları arasında gerçekleşen Karadağ isyanı sonrasında Karadağ harekâtı yapılmış fakat bu önleyici çaba bağımsızlık isteklerinin önüne geçememiştir. 1861-66 yıllarında gerçekleşen Eflak-Boğdan olayları ise sonrasında Romanya devletinin kuruluşuna neden olmuştur. 1862 yılında Sırbistan'da gerçekleşen olaylar ise zaten otonom konumda bulunan Sırbistan'ın başkenti Belgrat'tan Osmanlı askerlerinin çıkmasına neden olmuştur.  1866-68 yıllarında Girit'te çıkan olaylar sonrasında devlet tedbir almış, Girit Nizamnamesini yayımlamışlardır. Bu nizamname olayları bir süreliğine engellese de Yunan ilhakına giden süreci engelleyememiştir. İmparatorluk sınırları içinde bulunan fakat hıdivlikle yönetilen Mısır'a verilen özerklik ise tamamen elden çıkmasına yol açmıştır.

Abdülaziz'in hükümdarlığının son yılları ise 1875-76 yılındaki Hersek İsyanı ve bir yıl sonra ortaya çıkan Bulgar isyanlarıyla uğraşmakla geçmiştir.

30 Mayıs 1876'da tahtan indirilmiştir. Tahtan indirildikten sonra yaşadığı Feriye Sarayları'nda 4 Haziran 1876 günü bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu.

 

Kaynakça

http://tr.wikipedia.org/wiki/Abd%C3%BClaziz

http://osmanli700.gen.tr/padisahlar/32index.html

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com