Kara Haç Derneği

Kara Haç Derneği, 1878 yılında Berlin Antlaşması'ndan sonra Van’da kurulmuştur. Amacı Ermenileri saldırılardan korumak için onları silahlandırmaktı. 1882 yılında kapatıldı. Kara Haç Derneği, Ermeni davasına destek vermeyen Ermenileri öldürerek kısa zamanda ünlenmiştir. Öldürdükleri kurbanlarının alnına kara bir haç işareti kazıyor, böylece imzalarını bırakıyorlardı.  Kullandıkları slogan ‘’…Kurtulmak istiyorsan komşunu öldür.’’ idi. Bu emri yerine getirmeyen Ermenileri kendileri öldürüyorlardı. 

 

Kaynakça

Fahir Armaoğlu, 19.Yüzyıl Siyasi Tarih, Alkım Yayınevi, İstanbul, s.806.

Orhan Çekiç, Ermeni Sorununun Tarihsel Gelişimi III, Cumhuriyet Gazetesi, 28.04.2008.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com