Kazzaz Artin Bezciyan

1771-1834):( Karslı Hacı Bogos adlı fakir bir Ermeninin oğludur. Babası 1768 Osmanlı-Rus Harbi çıkınca İstanbul’a hicret etmiş, orada evlenmiş, bir hemşehrisinin dokuduğu bezleri sokaklarda ve çarşılarda satarak geçinmeye çalışmıştır. Artin Kumkapı’da Ermeni Patrikhanesi’ne bağlı bir okula devam etmiş, sonra da bir ipekçi yanında çıraklığa başlamış, kısa süre sonra kendi adına bir dükkan sahibi olmuş, bu alandaki başarıları, onun ipekçilikle uğraşan Düzyan ailesinden Ohannes’in dikkatini çekmesine ve kendi hizmetine almasına sebep olmuştur. Kazzaz Artin 1819’da Darphane Müdürlüğü’ne getirilmiştir. Kazzaz ham ipekten iplik ve ibrişim yapabilen kimse için kullanılan bir mesleki deyimdir.

Kaynak:

Prof. Dr., Nejat GöyünçTürkler ve Ermeniler, Yeni Türkiye Yayınları 2005.

 

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com