Sason İsyanı

1894 senesinde talurili ermenilerin bölgedeki üç kürt aşiretiyle olan çatışmasının büyümesi sonucu ortaya çıkan olaylardır. çatışmada tutunmayı amaçlayan ermeniler kadın ve çocuklarla beraber daha önce adı kumkapı olaylarına karışmış olan mihran damadyan liderliğinde antok dağı'na çekilmişlerdir. bölgede asayişi sağlamak için hamidiye alaylarının yetersizliğini farkeden vali doğu genel kuvvetler komutanını bölgeye çağırmış ve üç hafta süren çatışmalar sonucunda isyan eden ermeniler yenilmiş, ermeni tarihçi pastırmacıyan'a göre bölgede dağa çekilen 12.000 kişinin 3.500ü katledilmiş, ingiliz bliss'e göre ise ölen insanların sayısı 6.000i bulmuştur. resmi osmanlı kaynakları ölen kişi sayısını 265 olarak gösterirken, ingiliz konsolos raporlarında ise tahmini olarak en fazla 900 ölünün bulunabileceği söylenmiştir. 23 ağustos1894 tarihi itibariyle damadyan'ın teslim alınmasıyla olay sona ermiş, ve avrupa'da büyük bir türk aleyhtarı propaganda başlamıştır. abdülhamid, 'kızıl sultan' adı ile anılmaya başlanmış, dünyanın ermeni isyanlarına olan sempatisi artmış, gelecekte daha da büyüyecek isyanlara, ve nihayet 1915 olaylarına giden yol açılmıştır.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com