Ermenistan

Ermenistan (Ermenice: Հայաստան, İngilizce: Armenia), resmi adıyla Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenice:  Հայաստանի Հանրապետություն, İngilizce: Republic of Armenia).

Asya'nın batısında yer alan, Güney Kafkasya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde Nahçivan Özerk Cumhuriyeti ve İran, batısında ise Türkiye yer alır. Başkenti Erivandır. Gümrü, Vanadzor, Eçmiadzin ve Hrazdan ülkenin diğer önemli şehirlerindendir. Ermenistan Birleşmiş Milletler, Bağımsız Devletler Topluluğu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Konseyi gibi yaklaşık otuz örgüte üyedir. 

''Armenia'' adı tarihte ilk defa, M.Ö 518 tarihinde Pers kralı I.Darius  (M.Ö512-485) tarafından hakkedilen Behistus yazıtında ''Harminiye, Harminiyap, Armina ve Arminiya'' adıyla ortaya çıkmıştır. Bu adın, M.Ö VI.yüzyıl sonlarında İranlılar tarafından verildiği anlaşılmaktadır.  Tarihi Ermenistan toprakları, batıda Anadolu yaylasına, güney batıda İran platosuna, kuzeyde güney Kafkasya ovalarına, güney ve güney doğuda Karadağ ve Muğan düzlüğüne uzanır. Bu bölge doğal sınırlar ile çizilmiş olan bir bölgedir. Doğuda Kura ve Aras nehirleri Ermeni yaylasını, hazar denizine bitişik düz ovalardan ayırır. Aşağı Kafkasya dağ silsilesine bağlanan Pontos dağları, ülkeyi Karadeniz ve Gürcistandan ayırarak kuzey sınırını çizer. Yukarı Zagros dağları ve İran platosuyla birleşen Toros dağları ise Suriye ve İranla güney sınırını oluşturur. Ararat, Sipan, Arakadz dağları ayrıca Zeytun, Sason, Karadağ, Sünik, Vartenis, Arekuni, Sevan, Keğam, Pampag yaylaları ile toros sıradağları, platoyu farklı bölgelere ayırmışlardır. Ermeni araştırmacılara göre bu sınır, doğuda Hazar denizi, batıda Kızılırmak, kuzeyde Karadeniz, güneyde Suriye ve Mezopotamya Büyük Ermenistanın Hudutlarını oluşturur. Fırat bu bölgeyi ikiye böler ve Fırat'ın batısına da Küçük Ermenistan adını vermişlerdir ve Çukurova bölgesi de bu bölgeye dahil edilir. 

 

Kaynakça

Yıldız Deveci Bozkuş-Sultan Deniz Küçüer, Armenia (Ermeniler ve Armenia Bölgesinin Eskiçağ Tarihi), Genesis Kitapevi, Ankara: 2012.

George A. Bournoutian, Ermeni Tarihi (Ermeni Halkının Tarihine Kısa Bir Bakış), Aras Yayıncılık, İstanbul: 2011.

Abdurrahman Çaycı, Türk-Ermeni İlişkilerinde Gerçekler, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara: 2006.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com