Düzyan Ailesi

Bu ailenin bilinen en eski üyesi Divrikli olduğu sanılan Artin’dir. Sanatı kuyumculuktur. XVII. yüzyılda İstanbul’a gelip yerleşerek bir dükkan açmıştır. Kısa zamanda sanatındaki mahareti nedeni ile tanınır. Torunu Mikael Hoca (1724-1783) I. Mahmud (1730-1754) zamanında saray kuyumculuğuna tayin olunur. III. Mustafa (1757-1774) devrinde Darphane Eminliği’ne de getirilir. Aynı aileden Mihran Bey (1817-1891) 1847’de darphane Meskukat Nazırı, 1856’da Meclis-i Tanzimat üyesi, bir sene sonra da Meclis-i Maarif Müsteşarı olmuştur.

Kaynak:

Prof. Dr., Nejat GöyünçTürkler ve Ermeniler, .Yeni Türkiye Yayınları 2005

 

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com