Karakin Pastırmacıyan (armen Garo)

Karakin Pastırmacıyan, 9 Şubat 1872 yılında Erzurum'da doğdu. Babası Harutiyun Pastırmacıyan, dedesi ise Kaçatur Efendidir. Ermeni Devrimci Federasyonu'nun önde gelen liderlerindendir. Pastırmacıyan, üniversite eğitimini Nancy-Üniversitesinde ziraat mühendisliği üzerine tamamlamıştır. Fransa'da bulunduğu öğrenciliği sırasında, Ermeni Devrimci Federasyonu'na katılmıştır.1895'te Maraş'ta gerçekleşen Zeytun İsyanına katılmak için 23 yaşında Anadolu'ya dönmüştür. Bu isyan sırasında Armen Garo adını aldı. 1896 yılında Papken Sinui ile birlikte Osmanlı Bankası baskınını organize ettiler. Sinui, çatışmada ölünce eylemin başkanlığı Pastırmacıyan üstlendi. İngiliz banka müdürü Edvard Vincent'in girişimiyle Yıldız Sarayı ile başlayan görüşmeler neticesinde, eylemcilerin bankadan çıkmalarına izin verildi. Eylemciler anlaşma dâhilinde, Vincent'in özel yatıyla İstanbul'dan uzaklaştılar. Pastırmacıyan ve eylemciler Marsilya'ya gittiler. Fransız hükumeti, Ermeni eylemcileri ülke içinde tutmak istemiyordu. Karakin Pastırmacıyan, Fransa'dan İsviçre'ye geçti ve Cenevre Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. Doktora'nın bitiminden sonra Tiflis'e geçti. 1908 Devrimi'nden sonra ülke seçime gidince, Ermeni Devrimci Federasyonu tarafından desteklendi ve Erzurum'dan aday oldu. Pastrımacıyan, 1908-1912 hükumetinde Erzurum'u temsil eden iki Ermeni kökenli mebustan biriydi. Mebusluk yaptığı süre zarfında bölgede bulunan Ermenilerin sesini duyurmaya çalıştı. Trabzon-Erzurum demir yolu hattının yapılması için teklifte bulundu. 1912'den sonra Doğu Anadolu'ya döndü. Bölgede aktif faaliyetlerine devam etti. 1914 yılında Erzurum'da bir Ermeni kongresi toplandı. Söz konusu kongre, şayet bir savaş çıkarsa Ermenilerin kimi destekleyeceği üzerineydi. İttihat ve Terakki Partisi de kongreyi takip etmesi amacıyla Naci Bey ve Bahattin Şakir'i Erzurum'a yolladılar. Birinci Dünya Savaşı başladığında Pastırmacıyan, Ermeni Gönüllü Tugayı'nı organize etti. Karakin'in kardeşi Vahan Pastırmacıyan, Mekteb-i Harbiye mezunuydu ve aynı savaşta Osmanlı ordusu içerisinde görev almış, Sarıkamış Harekâtı’nda yaralanmıştır.  Ermeni Gönüllü Tugayı ise, savaşta Osmanlı devletine karşı, Rus Çarlığını destekliyordu.  

1915 yılında Van'da gerçekleşen Ermeni isyanına katıldı. 1918 yılında kurulan Demokratik Ermenistan Cumhuriyeti'nin Washington büyükelçiliği görevini üstlenmiştir. Karakin Pastırmacıyan, 1923 yılında kalp rahatsızlığın dolayı, Cenevre'de vefat etmiştir.

 

Kaynaklar

http://tr.wikipedia.org/wiki/Karekin_Past%C4%B1rmac%C4%B1yan

http://www.milliyet.com.tr/2006/06/04/pazar/yazcongar.html

Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821-1922), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2012.

George A. Bournoutian, Ermeni Tarihi Ermeni Halkının Tarihine Kısa Bir Bakış, Aras Yayınları, İstanbul, 2011.

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com