Türk Dış Politikasında “Ermeni Soykırımı” Meselesi -2

Soykırım korosunun “Ermeni soykırımı”nı yirmiden fazla ülkeye kabul ettirmesi ve bu ülkelerin büyük çoğunluğunun Türkiye’nin yakın siyasî ve ekonomik ilişkilerde bulunduğu ülkeler olması sonucu Türkiye büyük baskı altında kalmaktadır. Soykırım korosu nihayet Türkiye’nin pes edip “soykırım”ı tanıyacağı konusunda epey ümitlenmiştir.

Türkiye bir defa “soykırım”ı tanırsa peşinden tazminat meselesi gelecek ve soykırım korosu Türkiye’den yüklü bir tazminat alabilecektir.

 

“Ermeni soykırımı” iddiasının sahiplerinin Türkiye’ye karşı kazandığı bu mesafe Türkiye karşıtı başka grupları da cesaretlendirmiştir. Bu gruplardan en önde gelenler Pontuslu Rumlar ve Süryanilerdir. Son yıllarda bu iki grup da kendi “soykırım” iddiaları ile ortaya çıkmışlar ve Türkiye’ye karşı üçüncü ülke parlamentolarında kararlar aldırmaya başlamışlardır. Kendi iddialarını desteklemek için aynı Ermenilerin tevessül ettikleri yolları kullanmaktadırlar.

Ermeniler, siyasî mücadelelerini devam ettirirlerken bir yandan da akademik dünyada seslerini duyurmaya çalışmışlar ve bunda büyük oranda başarılı olmuşlardır. “Ermeni soykırımı” iddialarını disiplinler arası bir çalışma alanı olan “soykırım çalışmaları” literatürüne sokmuşlardır. Bugün dünyanın önde gelen üniversitelerinin “soykırım çalışmaları” merkezlerinde “Ermeni soykırımı”na ait çalışma masaları bulunmaktadır. Önemli bilimsel dergilerde “Ermeni soykırımı” görüşünü destekleyen yüzlerce makaleye rastlamak mümkündür. Aynı şekilde prestijli yayınevleri, “Ermeni soykırımı”na dair yüzlerce kitap basmaktadır. Google’da daha “Ermeni” kelimesi girilmeye başlandığında peşinden “soykırım” ifadesi gelmektedir. Bunlar, soykırım korosu adına ciddi ilerlemelerdir.

Pontuslu Rumlar ve Süryaniler de aynı Ermeniler gibi İttihat ve Terakki yönetiminin kendilerine soykırım politikası uyguladıklarını ve Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra da Ankara Hükûmeti’nin İttihat ve Terakki Partisi’nin başlattığı “soykırım”ı devam ettirdiğini iddia etmektedirler. Özellikle Pontuslu Rumların kendilerine yapıldığını iddia ettikleri soykırımın başlangıç tarihi olarak seçtikleri gün bir hayli ilginçtir: 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a ayak bastığı tarih! 19 Mayıs, Türkiye’deki dört millî bayramdan birinin kutlandığı bir gündür. 19 Mayıs’ta Türkiye’de insanlar Millî Mücadele’nin başlamasını törenlerle anarken aynı anda dünyanın çeşitli yerlerinde Pontuslu Rumlar bugünde kendilerine yapıldığını iddia ettikleri soykırımın yasını tutmaktadırlar.

Pontuslu Rumlar ve Süryaniler, Ermenilerin yaptığı gibi bir yandan ülke parlamentolarına “soykırım”ı kabul ettirmeye çalışırlarken bir yandan da Ermeniler gibi akademik dünyada kendi soykırımlarını tanıtmaktadırlar. Ermenilerin de desteğiyle bütün bu çalışmalar sonucunda bugün artık “soykırım çalışmaları” literatüründe “son dönem Osmanlı soykırımları” adlı genel bir başlık yer almaktadır. Bu genel başlık altında Müslüman Osmanlıların kendi ülkelerindeki Hıristiyanlara toptan soykırım yaptıkları iddia edilmektedir.

Sonuç olarak, soykırım meselesi bugün Türkiye karşıtı grupların Türkiye’yi uluslararası alanda zor durumda bırakmak ve nihayetinde pes ettirerek Türkiye’den parasal tazminat koparmak amacıyla kullandıkları bir baskı unsuru haline gelmiştir. Bu baskı unsurunu kullanırlarken bu gruplar herhangi bir maliyet ödememektedirler. Zira çoğunlukla yaşadıkları ülkeler Türkiye’nin ilişkilerini bozmayı pek de göze alamayacağı ülkelerdir. Türkiye karşıtı gruplar, yaşadıkları ülkelerin Türkiye nezdindeki gücünü ve itibarını kullanmaktadırlar. Dolayısıyla Türkiye eğer bu gruplarla mücadelede daha etkin yollar kullanmazsa, çoğu demokratik olan bu ülkelerde Türkiye karşıtı grupların lobicilik faaliyetini engelleyemeyecek ve baskılara maruz kalmaya devam edecektir.

 

PDF -> English, Türkçe

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com