Ermeni Mezalimi

Evet, bir ‘Ermeni Mezalimi’ vardır. Fakat iddia edildiğinin aksine, zulmü ve katliamları yapanlar, Dış mihrakların tahrikiyle Rusların göz yummasıyla Ermeni çeteleri; mezalimi yaşayanlar ise Müslüman ahali, yani Türkler ve Kürtler olmuştur.

Rus ordularıyla birlikte Doğu, Güneydoğu ve Anadolu’da; ayrıca Orta ve Güney Anadolu’da etnik temizlik hareketine girişen soykırımcı Taşnak, Hınçak çeteleri, Müslüman Türkleri, Kürtleri ve pek çok Kafkas Müslümanını görülmemiş bir vahşetle işkenceyle katletmişlerdir.

 

Ermeni İşkenceleri

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gürsoy Solmaz, gerçekleştirdiği sözlü tarih araştırmasından, bizzat olayları yaşayanlarla görüşerek tespit ettiği Ermeni çetecilerinin yaptığı işkencelerin bazılarını hafifleterek nakledelim:

‘Halı, kilim, keçeye sarılarak yakmak… Göğüs, kalça ve çeşitli yerlerde cep açarak tuz basıp, toprak ve kum doldurmak… Kızgın şiş ile mahrem yerleri dağlamak… El ve ayaklara çivi çakmak… Kazığa oturtmak; balta, kılıç ve kesici aletlerle budamak, parçalamak… Derilerini yüzmek, saç ve sakal kopartmak… Irza tecavüz; oğlun gözü önünde babanın, babanın önünde oğlun, erkeklerin yanında kadınların, kadınların önünde erkeklerin ırzına tecavüz ederek öldürmek ve bu vahşeti seyre zorlamak… Göz oymak, kulak kesmek, dil koparmak… Öldürüp gömülmesine izin vermeyerek, kedi, köpek, kurt gibi hayvanlara yem etmek… Ateşe atmak, suda boğmak, yakılan insanların etini yakınlarına yedirmek… Gebe kadınların karınlarını deşmek, bebeklerini yere çalmak, çocukların boynunu koparmak…’

Bu vahşet ve mezalim sayfalarca devam ediyor.

 

Katliamların Tanığı Toplu Mezarlar

Bu, içiniz ezilerek okuduğunuz işkencelerle birlikte, 19. yüzyılın sonundan itibaren 1922 yılına kadar Ermeni çeteleri tarafından hunharca katledilen Müslüman Türklerin sayısı bir milyona yakındır.

Ermeni çetelerinin sadece 1914-1921 döneminde 519 bin Müslüman Türk’ü öldürdüğü tespit edilmiştir. Bu rakamın daha da yüksek olabileceği gerçeğini açılan toplu mezarlar ispatlamaktadır. Ayrıca; ASALA Terör örgütü tarafından şehit edilen çok sayıda diplomatımız ve daha dün denilebilecek kadar yakın bir zamanda Azerbaycan’da Ermeniler tarafından uygulanan ‘Hocalı Katliamı’, Ermeni mezalimini açıkça ortaya koyması bakımından çok önemli bir ibret levhasıdır.

Bugün, Anadolu topraklarında tespit edilen, Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanan Ermeniler tarafından katledilen Türklere ait 185 toplu mezar, 1915’teki zorunlu göç kararına nasıl gelindiğini en iyi şekilde açıklamaktadır.

Bu toplu mezarlardan 12’si bugün açılmış durumdadır.

1986 yılının Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan toplu mezar kazılarında üç ayrı mezarın açıldığı Erzurum Alaca köyünde, 278’e yakın insan iskeleti ve bunlara ait çeşitli buluntular ortaya çıkarılmıştır.

İskeletlerle birlikte çıkarılan Kuran-ı Kerim sayfaları, bakır bilezik ve yüzükler, üzeri Arapça yazılı muskalar, kolye taşı ve boncuklar, Osmanlı yapımı sigara tabakaları ve Türk yapımı eşyalar, toplu mezarların Türklere ait olduğunu ortaya koymaktadır.

2015 yılı içinde de 6 adet toplu mezarın açılması planlanmaktadır.

Kâzım Karabekir Paşa’nın hatıralarında yer verdiği Erzurum’un Dumlu ilçesine bağlı Yeşil Yayla köyündeki katliamda ise çevreden toplanan yaşlı erkek, kadın ve çocuklar, köy samanlığına doldurularak üzerlerine ateş açılmış ve samanlık daha sonra yakılmıştır. Bu köyde 7 Ekim 1988’de yapılan toplu mezar kazısında 100’e yakın iskelet ile yanık Kuran-ı Kerim sayfaları, ay yıldızlı tütün tabakaları, çocuk giysi parçaları gibi birçok kanıt bulunmuştur. Söz konusu kanıtlar, Erzurum Müzesi Katliam Bölümü’nde sergilenmektedir.

 

Ermeni Dostlarımız Üzülmesinler

Ermeni mezalimi konusunda gerçek kişilerin gözlemlerine dayanarak aktardıklarımızın ne kadar üzücü olduğunun farkındayız. Ancak, bir asırdan beri hakkımızda yazılıp çizilenlerin, anlatılanların ve atılan iftiraların ne kadar rahatsız edici olduğunu başka türlü ifade etmek mümkün değildi.

Ermenilerle aynı coğrafyada bin yıl dostluk içinde beraber yaşadık. Niyetimiz bütün Ermenilerin değil sadece çetelerin sorumlu tutulmasıdır. Bu mezalimi, bu vahşeti yapanlar Ermeniler değil, insanlıktan nasibi olmayan çeteciler ve arkalarındaki güçlerdir.

Geçmişi unutarak yeni bin yılın başında tekrar iyi ilişkiler kurmamamız için hiçbir sebep yoktur. Bu dostluğa hepimizin ihtiyacı var.

Başbakan Erdoğan’ın son barışçı çağrısını tekrarlıyor ve uğradığımız bütün mezalime ve haksızlıklara rağmen Ermeni dostlarımıza kucağımızı açıyoruz.

 

PDF -> English, Türkçe

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com