Afganistan Ermenileri

Ermenilerin Afganistan topraklarına gidişlerinin tarihi Arşaguhi Hanedanı zamanına dayanmaktadır. Arşaguhi Hanedanı zamanında bugünkü İran topraklarına getirilen Ermeniler Hucastan, Sagstan, Khurasan, Neyşabur gibi bölgelere yerleştirilirler. Bu Ermeni kafilesinin önemli bir kısmı daha da ilerleyerek bugünkü Afganistan topraklarına giderler. Daha sonra 14.yüzyılda Kandahar, Kabul (Kabil) gibi Afganistan’ın kuzey bölgelerine yerleşen ikinci bir kafile vardır. 17. Yüzyıl başlarında bölgede yeterinde Hıristiyan olduğunu gören Katolik misyonerler faaliyetlerine başlamak için bölgeye yerleşirler. Afgan emirlere topçu olarak hizmet etmiş Ermeniler tespit edilmiştir. Öte yandan Persçe konuşan ve Pers isimleri kullanan, ruhbansız bir topluluk görünümündeki Afganistan Ermenilerinin varlığı 19 yüzyılın ikinci yarısı itibariyle bölgeyi etkisi altına alan çalkantılar neticesinde son bulmuştur. 

 

 

Kaynakça

(Vahan Altıparmak, Güney ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Ermeni Tarihi)

(George A. Bournoutian, Ermeni Tarihi (Ermeni Halkının Tarihine Kısa Bir Bakış), Aras Yayıncılık, İstanbul: 2011, s. 175.)

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com